• Română
  • English

România mai are pași de făcut pentru o educație incluzivă. Apel către parlamentari să țină cont de principiile nediscriminării și egalității de șanse în elaborarea Legilor Educației

aprilie 25, 2023

Coaliția pentru Egalitate de Gen finalizează, în luna aprilie, proiectul EGALIS: Egalitate de gen prin schimbare socială și educație, după doi ani de activități ce au presupus lucrul cu cadre didactice și tineri, pe teme legate de feminism, nediscriminare și egalitate de șanse. Munca realizată de organizațiile neguvernamentale nu poate suplini acțiunea instituțiilor Statului când vine vorba de a face schimbări fundamentale în modul în care se face educația tinerelor și tinerilor în România, însă poate oferi modele și materiale pentru cadre didactice și experți educaționali, ce ar putea fi preluate și integrate în sistemul de învățământ.

În cadrul proiectului a fost elaborat un Manual pentru predarea și integrarea la clasă a egalității de gen, în învățământul preuniversitar, cuprinzând fundamente teoretice și sugestii concrete de activități pentru a aborda egalitatea de gen la clasă, dintr-o perspectivă incluzivă și intersecțională. Manualul este destinat cadrelor didactice și personalului auxiliar, inclusiv profesorilor care vor să trateze subiectul în cadrul orelor de dirigenție.

În septembrie 2022, Ministerul Educației a transmis prin adresa nr. 486M/ SI/ 27.09.2022, semnată de secretarul de Stat Sorin Ion, că manualul poate fi „un material-suport elaborat în sprijinul profesorilor și al elevilor”, apreciind eforturile organizațiilor neguvernamentale de a include principiul egalității de șanse în toate domeniile sferei publice și private. Ulterior însă, ca urmare a reacțiilor agresive ale unor grupuri fundamentalist religioase la adresa manualului, nici Ministerul Educației, nici alte instituții publice nu au mai reacționat la apelurile noastre de a face pași concreți în înțelegerea și abordarea tematicii egalității de gen/ de șanse la clasă la diferite materii. Ne manifestăm îngrijorarea că factorii de decizie din domeniul educațional nu fac față reacțiilor vehemente și vocale din partea unor grupuri religioase reacționare care se opun îmbunătățirii statutului femeilor în România prin educația care se face în școli. Aceleași grupuri fundamentaliste promovează ura față de persoanele LGBTQI+ și alte grupuri vulnerabile, ceea ce contravine fundamentelor unei societăți democratice, bazate pe principiul egalității de șanse și nediscriminării. Școala are un rol esențial în combaterea  discriminării, menținându-se ca principalul mediu în care se poate asigura transmiterea principiilor egalității de șanse în rândul viitoarelor generații .

În cadrul proiectului EGALIS, a fost  lansat și un Kit de împrietenire cu feminismul -  un material educativ destinat tinerelor și tinerilor care doresc să se familiarizeze cu ideile promovate de mișcarea pentru drepturile femeilor. Au fost organizate formări cu cadre didactice din toată țara pe tema egalității de gen și două mese rotunde cu specialiști în educație pentru a discuta modalități concrete pentru o mai bună integrare a perspectivei de gen în educație. 

De asemenea, în cadrul proiectului au fost organizate ateliere de tip Hackathon prin care peste 20 de tineri și tinere au scris pagini de Wikipedia despre femei și evenimente din istoria pentru emanciparea femeilor din România, personalități care ar merita să fie studiate la școală, precum Maria Rosetti (1819 – 1893), publicistă și figură a revoluției de la 1848, Calypso Botez (1880–1933), militantă pentru drepturile femeilor, Adela Xenopol (1861 – 1939), scriitoare și militantă feministă sau Sylvia Hoişie (1928 – 2022), inventatoarea polidinului. 

A fost lansată o expoziție foto care marchează 10 ani de acțiuni civice feministe în stradă în România, pentru a documenta protestele care au avut loc în mai multe localități din țară pe teme precum violența de gen, accesul tinerilor la educație sexuală, accesul la avort în România, condamnarea rasismului și a homofobiei, condamnarea măsurilor de austeritate care afectează femeile cu venituri mici sau fără venituri etc. 

Ca formă de educație informală, au fost organizate spectacole-lectură și video-uri informative pentru tineri despre gen și economie, sexualitate, clase sociale și violență de gen. Spectacolele-lectură au pornit de la teme de reflecție de actualitate : „Cum (n-)avem orgasm? Cum (n-)avem bani? Cum (n-)avem copii?”, iar video-urile online abordează subiecte precum „20 de idei despre de ce dragostea doare”, "Paradoxul de a fi femeie și a asculta hip-hop”, „Drumul lung spre orgasm”, „Sexism și abuz în lumea hipster”.

Nu în ultimul rând, a fost depusă o propunere de revizuire a standardului ocupațional pentru profesia de expert de gen în România, pentru a crește calitatea formatorilor în domeniu și, astfel, educația adulților pe tema egalității de șanse să fie îmbunătățită.

Ne dorim ca activitățile organizațiilor neguvernamentale în domeniul egalității de gen/de șanse să fie extinse la o scală mai mare, în cadrul sistemului de învățământ, pentru ca tinerii și tinerele să învețe ce este și cum se manifestă discriminarea în societate și de ce este important să ne tratăm egal, ca oameni, indiferent de gen, etnie, naționalitate, orientare sexuală, vârstă, religie, abilitate fizică sau psihică, venit sau rezidență, pentru a clădi împreună o societate incluzivă și armonioasă.

****

Proiectul EGALIS: Egalitate de gen prin schimbare socială și educație a fost derulat de Centrul Parteneriat pentru Egalitate, în parteneriat cu Asociația Front, Societatea Cultural Științifică de Analize Feministe AnA (AnA), Asociația Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO), Asociația PLURAL și Asociația SEXUL vs BARZA, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului a fost de a genera schimbări de percepție în rândul tinerilor și cadrelor didactice și de a influenta decidenții în vederea dezvoltării de politici instituționale privitoare la egalitatea de gen, prin educație și conștientizare ce vizează tineri și cadre didactice, precum și prin acțiuni de watchdog și advocacy.

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Copyright (c) Coaliția pentru Egalitate de Gen