• Română
  • English

ONG-urile solicită Ministerului Educației să se poziționeze pe tema egalității de gen

februarie 3, 2023

Pe fondul discuțiilor cu privire la noile legi ale educației, Coaliția pentru Egalitate de Gen și alte organizații neguvernamentale și personalități universitare au transmis o scrisoare către ministra Ligia Deca în care solicită implicarea Ministerului Educației în promovarea egalității de gen, nediscriminării femeilor și prevenirii violenței de gen.

Demersul a pornit de la faptul că un material suport pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar pentru predarea și integrarea unor elemente de egalitate de gen la diverse materii școlare a fost, la scurt după lansarea în septembrie 2022,  ținta atacurilor și discreditării din partea unor grupuri conservator-reacționare și fundamentalist-religioase. Grupurile respective sunt recunoscute ca poziționându-se și împotriva educației sexuale în școli, împotriva Convenției de la Istanbul privind combaterea violenței împotriva femeilor și violenței domestice, împotriva vaccinurilor și împotriva tehnologiei 5G.

ONG-urile solicită sprijinul din partea ministerului pentru o mai bună integrare a principiului egalității de gen în învățământul preuniversitar, atât în ceea ce privește conținutul programelor școlare și manualelor acreditate, cât și a formării inițiale și continue pe această temă a cadrelor didactice din țară. În scrisoarea adresată sunt enumerate actele normative și convențiile internaționale în baza cărora este evidențiat rolul fundamental al educației în combaterea stereotipurilor de gen, promovarea egalității și prevenirii și combaterii violenței de gen. Totodată, se precizează angajamentele asumate de Guvernul României în recent aprobata Strategie Națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2022-2027.

„Atât Strategia națională, cât și Strategia pentru egalitate de gen a Consiliului Europei pentru perioada 2018-2023 întăresc legătura dintre stereotipuri de gen și violența de gen, violența domestică și violența împotriva fetelor și femeilor, precum și necesitatea de a combate aceste stereotipuri în învățământ. Școala trebuie să devină un spațiu care să insufle elevilor și elevelor valori și practici comunicaționale și relaționale egalitare, nonviolente, bazate pe respect”, se arată în scrisoarea transmisă.

În documentul menționat se precizează că este necesar ca școala să protejeze inclusiv minoritățile sexuale în fața discriminării, bullying-ului și violenței, fiind amintită în acest sens  decizia nr. 907 din 16.12.2020 a Curții Constituționale a României privind proiectul de lege care dorea să interzică abordarea sexului ca fiind distinct de gen și discuțiile despre identitate de gen în orice instituție de învățământ.

Semnatarii atrag atenția că atacurile din partea grupurilor ultraconservatoare descurajează cadrele didactice și unitățile școlare să abordeze teme ce țin de egalitatea de șanse și combaterea discriminării, de aceea este necesar ca Ministerul Educației să se poziționeze neechivoc în favoarea egalității de gen și de șanse în învățământ.

Școala are un rol esențial în combaterea rolurilor de gen, stereotipurilor, a violenței de gen și a discriminării, menținându-se ca principalul mediu în care se poate asigura transmiterea principiilor egalității de șanse în rândul viitoarelor generații.


***

Proiectul EGALIS: Egalitate de gen prin schimbare socială și educație este derulat de Centrul Parteneriat pentru Egalitate, în parteneriat cu Asociația Front, Societatea Cultural Științifică de Analize Feministe AnA (AnA), Asociația Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO), Asociația PLURAL și Asociația SEXUL vs BARZA, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a genera schimbări de percepție în rândul tinerilor și cadrelor didactice și de a influenta decidenții în vederea dezvoltării de politici instituționale privitoare la egalitatea de gen, prin educație și conștientizare ce vizează tineri și cadre didactice, precum și prin acțiuni de watchdog și advocacy.

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă!

Copyright (c) Coaliția pentru Egalitate de Gen