• Română
  • English
Susține-ne
Susține-ne!
Coaliția pentru egalitate de gen
Organizații membre
Cum să devii membru

Coaliția pentru egalitate de gen

Coaliția pentru Egalitate de Gen s-a înființat în anul 2014, la inițiativa a cinci organizații neguvernamentale din domeniul drepturilor femeilor (Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Asociația Front, Societatea de Analize Feministe AnA, Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen. și Asociația E-Romnja) care colaboraseră încă din perioada anilor 2009-2010 la organizarea de acțiuni feministe în spațiul public pe tema egalității de gen și a violenței împotriva femeilor. Coaliția a fost creată în cadrul proiectului ”Coaliția pentru Egalitate de Gen”, finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România. Ulterior, în Coaliție s-au alăturat și alte organizații neguvernamentale, numărul total al membrilor în prezent fiind de 11.


Atelier Brașov. Iulie 2021


Misiunea Coaliției pentru Egalitate de Gen este de a crea condiţii favorabile pentru dezvoltarea şi consolidarea capacităţii organizaţiilor neguvernamentale active în domeniul egalitații de gen de a  promova şi integra principiul egalității de şanse între femei şi bărbaţi în toate domeniile vieţii publice şi private. 

Direcțiile strategice ale Coaliției:

  • Conștientizare și advocacy pentru introducerea noțiunilor de egalitate de gen în programa școală, ca acțiune pe termen lung capabilă să prevină manifestările misogine de la nivelul societății românești;

  • Conștientizare și advocacy pentru introducerea educației sexuale în școli, prin care tinerii să dobândească noțiuni elementare despre funcționarea corpurilor lor, relațiile de cuplu bazate pe respect și consimțământ, recunoașterea abuzului sexual etc.

  • Watchdog pentru respectarea drepturilor femeilor din România, inclusiv reacții rapide la declarații și acțiuni discriminatorii din spațiul public la adresa femeilor;

  • Promovarea parteneriatului între femei și bărbați în spațiul privat, la muncile domestice și de îngrijire;

  • Contracararea inițiativelor conservatoare ce vizează restrângerea drepturilor femeilor, în special cu privire la dreptul la avort;

  • Promovarea reprezentării femeilor în funcții de conducere în instituții publice și funcții politice;

În realizarea acestor direcții strategice, Coaliția a organizat activități de advocacy, de tip mese rotunde, dezbateri publice, întâlniri cu reprezentanți din administrația publică și din Parlament, scrisori deschise, petiții la CNCD, flashmob-uri și proteste. Totodată, Coaliția a realizat rapoarte și propuneri de politici publice transmise Guvernului, Ministerului Educației, Ministerului Sănătății, Primăriei Capitalei și altor factori decizionali. 


Organizații membre

Centrul Parteneriat pentru Egalitate
 – CPE

Persoană de contact: Irina Sorescu
info@cpe.ro
Asociația pentru Libertate și                  
Egalitate de Gen (A.L.E.G.)

Persoană de contact: Eniko Gall
contact@aleg-romania.eu
Societatea de Analize Feministe AnA

Persoană de contact: Diana Neaga
Safana.ro@gmail.com
Asociaţia Front

Persoană de contact: Tudorina Mihai
front.feminist@gmail.com
Asociaţia E-Romnja (Asociaţia pentru 
Promovarea Drepturilor Femeilor Rome)

Persoană de contact: Carmen Gheorghe
office@e-romnja.ro
Centrul Filia


Persoană de contact: Andreea Braga
andreea.braga@centrulfilia.ro
Centrul de Acţiune pentru Egalitate şi 
Drepturile Omului (ACTEDO)
Persoană de contact: Alexandra Columban
info@actedo.org
Asociația Plural

Persoană de contact: Irina Ilisei
irina.ilisei@asociatia-plural.ro
Centrul de Studii in Idei Politice (CeSIP)

Persoană de contact: Madalina Ana
contact@cesip.ro
Asociația Ema

Persoană de contact: Camelia Chivu
asociatiaema@gmail.com
Asociația SEXUL versus Barza

Persoană de contact: Adriana Radu
adriana@sexulvsbarza.ro
Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală (SECS)
Persoană de contact: Carmen Surăianu
carmen.suraianu@gmail.com
Sus

Cum să devii membru

Organizațiile nonguvernamentale care desfășoară activități în domeniul egalității de gen sau activități care combină egalitatea de gen cu alte teme legate de discriminare, nu sunt afiliate politic, și nu au fost implicate în activități desfășurate sau inițiate de organizații extremiste, sunt invitate să se alăture Coaliției pentru Egalitate de Gen.

Criteriile de acceptare a noilor membri:
– Să aibă specificat în statut sau, după caz, în strategia organizației sau alte documente oficiale, valori ce țin de drepturile omului, nondiscriminare sau promovarea egalității de gen.
– Să nu fie afiliate politic.
– Să nu fi fost implicate în activități desfășurate sau inițiate de organizații extremiste sau care prin acțiunile lor aduc atingere drepturilor femeilor, femeilor rome, drepturilor reproductive, grupurilor vulnerabile sau altor grupuri.
– Să dovedească interes pentru aspecte ce vizează egalitatea de gen, prin acțiuni sau programe implementate.


Documente necesare la aplicare:
– copie după statut care să includă ultimele modificări,
– declarație de neafiliere politică și neimplicare în acțiuni extremiste
– scrisoare care să reflecte proiectele, acțiunile sau inițiativele care arată interesul pentru promovarea egalității de gen.
– Declarație de angajament Coaliție

Contact: coalitiadegen@gmail.com

Vă așteptăm alături de noi!

Website-ul Coaliției pentru Egalitate de Gen a fost actualizat în cadrul proiectului EGALIS: Egalitate de gen prin schimbare socială și educație, derulat de Centrul Parteneriat pentru Egalitate (CPE), în parteneriat cu Asociația Front, Societatea Cultural Științifică de Analize Feministe AnA (AnA), Asociația Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO), Asociația PLURAL și Asociația SEXUL versus BARZA, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui site nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021. Pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

Navigare ușoară în lumea egalității de gen

Copyright (c) Coaliția pentru Egalitate de Gen