• Română
 • English

Termeni și condiţii

DETALII GENERALE

Vă rugăm să citiți cu foarte mare atenție acești ,,Termeni și Condiții de Utilizare”, denumiți în continuare și “Acordul” sau “Termeni de Utilizare”, înainte de a utiliza sau a beneficia de serviciile oferite de  Coaliția pentru Egalitate de Gen. Prezentul acord stabilește termenii legali și condițiile de utilizare a site-ului https://ongen.ro , a plasării unei donații și a colaborării dintre Coalitie și beneficiari.

Site-ul https://ongen.ro  este creat și administrat de Coaliția pentru Egalitate de Gen prin Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate, identificată prin CUI 14534084, având sediul social în Măgurele, județul Ilfov, Str. Salviei nr 7 și punct de lucru în București, Sector 3, Str. Drumețului nr. 2A.

Site-ul https://ongen.ro este o platformă de informare și de strângere de fonduri, utilizată doar de către Coalitia pentru Egalitate de Gen, prin care derulează campanii de strângere de fonduri și informează publicul în legătură cu activitățile derulate de către Coaliția pentru Egalitate de Gen și organizațiile membre.

 

ACCEPTAREA TERMENILOR

 • Site-ul https://ongen.roeste administrat de Coalitia pentru Egalitate de Gen prin Fundatia Centrul Parteneriat pentru Egalitate și prin accesarea lui, sunteți de acord cu termenii și condițiile enunțate aici.
 • Conţinutul site-ului https://ongen.ro este selectat după criteriile Coaliției pentru Egalitate de Gen. Coaliția pentru Egalitate de Gen îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul site-ului, inclusiv termenii şi condiţiile de utilizare ale acestuia. Folosirea în continuare a site-ului înseamnă acceptarea noilor termeni şi condiţii.

 

ÎNȚELESUL TERMENILOR

În sensul celor de mai jos, vom folosi următorii termeni având următoarele înțelesuri:

 • beneficiar: orice persoană care participă la activitățile Coaliției pentru Egalitate de Gen
 • donator: orice persoană care a făcut o donație pe această platformă de donații și strângere de fonduri.
 • site:portalul aparţinând Coaliția pentru Egalitate de Gen şi fiind administrat de Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate, care se află la adresa www.ongen.ro, prin intermediul căruia utilizatorul are acces la informaţii privind activitatea Coaliției pentru Egalitate de Gen și organizatiilor care fac parte din Coaliția pentru Egalitate de Gen.
 • conţinutul site-ului:orice material, orice informaţie, publicate pe site sub orice formă – text, fotografii, grafică, audio, video;
 • utilizator:persoana care accesează site-ul, în scopuri private sau profesionale şi care a acceptat termenii şi condiţiile de utilizare ale prezentului site;
 • utilizare abuzivă:utilizarea site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor şi legislaţiei în vigoare sau în orice alt mod care poate aduce prejudicii Coaliției pentru Egalitate de Gen și organizatiilor care fac parte din Coaliția pentru Egalitate de Gen.

Coaliția pentru Egalitate de Gen și organizatiile care fac parte din Coaliția pentru Egalitate de Gen îşi rezervă dreptul de a remedia în orice modalitate permisă de lege orice violare a acestor termeni şi condiţii, inclusiv violarea drepturilor referitoare la sigla şi logo-ul Coaliției pentru Egalitate de Gen și a organizatiilor care fac parte din Coaliția pentru Egalitate de Gen precum şi a drepturilor de autor referitoare la conţinutul site-ului.

Site-ul www.ongen.ro este pus la dispoziţia utilizatorilor pentru a fi folosit numai în interes personal sau profesional şi în scop educaţional.

Coaliția pentru Egalitate de Gen și organizatiile care fac parte din Coaliția pentru Egalitate de Gen nu răspund pentru consecinţele, inclusiv financiare, ce decurg din utilizarea site-ului, inclusiv folosirea necorespunzătoare, improprie sau frauduloasă a acestuia.

Termenii şi condiţiile referitoare la acest site sunt guvernate de legea română. Orice litigii decurgând din utilizarea site-ului sau în legătură cu acesta vor fi supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti din România.

Conținutul site-ului. Drepturile de autor (Copyright):

Site-ul https://ongen.ro  conține texte și materiale informative realizate de către organizatiile membre ale Coalitiei pentru Egalitate de Gen.

Conținutul site-ului https://ongen.ro   este prezentat cu bună credință.  Fiecare utilizator accesează conținutul site-ului pe propria răspundere, iar Coaliția pentru Egalitate de Gen nu poate fi considerată vinovată pentru nicio urmare negativă ce ar putea rezulta din uz. Accesarea platformei https://ongen.ro   este permisă persoanelor de orice vârstă. Nu ne asumăm responsabilitatea donațiilor efectuate de persoane sub vârsta de 18 ani.

Conținutul site-ului https://ongen.ro   (text, imagini, material video existent pe site și în codurile de programare) sunt proprietatea intelectuală a Coalitiei pentru Egalitate de Gen și sunt protejate prin Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Aceste materiale pot fi copiate sau reproduse numai cu menționarea sursei Coalitia pentru Egalitate de Gen. Utilizarea fotografiilor este permisă numai cu acordul scris prealabil al reprezentanților Coaliției pentru Egalitate de Gen, solicitat pe adresa contact@ongen.ro.

Persoanele care observă încălcarea acestor reguli pe site sunt rugate să ne informeze la adresa de email contact@ongen.ro

Numele şi logo-ul Coaliția pentru Egalitate de Gen sunt proprietatea exclusivă a Coaliției pentru Egalitate de Gen. Folosirea neautorizată a acestora este interzisă. Acestea nu pot fi copiate sau reproduse fără permisiunea scrisă a Coaliției pentru Egalitate de Gen.

Donaţii

Prin intermediul site-ului www.ongen.ro se pot face donaţii online. Donatorul are posibilitatea să selecteze suma pe care doreşte să o doneze. Suma pe care o va direcţiona se va folosi de către Coaliția pentru Egalitate de Gen pentru activități în domeniul apărării drepturilor femeilor. Suma donată se retrage de pe cardul bancar indicat de utilizator. În cazul în care donatorul completează coordonatele sale de contact, va fi introdus în baza de date a susţinătorilor Coaliției pentru Egalitate de Gen şi va fi informat periodic despre proiectele derulate.

CINE SUNTEM NOI?

Acest website este proprietatea Fundației Centrul Parteneriat pentru Egalitate, cu sediul social în Str. Salviei nr. 7, Măgurele, Județul Ilfov , având codul de identificare fiscală 14534084, care actíoneaza in numele Coalitiei pentru Egalitate de Gen.

Colectăm și procesam datele tale personale în conformitate cu Legea nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal. (GDPR).

Această nota de informare descrie de ce și cum prelucrăm datele cu caracter personal și oferă informații privind drepturile dumneavoastră. Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate actionează ca Operator de date cu caracter personal.

Termenul consimțământ folosit în acest document înseamnă manifestarea voinței libere, specifice, informate și lipsită de ambiguitate prin care îți exprimi neechivoc acordul ca datele tale cu caracter personal să fie procesate în conformitate cu aceasta politică de confidențialitate.

CUM NE PUTEȚI CONTACTA ȘI RESPONSABILUL PENTRU PROTECȚIA DATELOR?

Dacă aveti întrebări cu privire la această politică de confidențialitate sau doriti să va exercitati drepturile stabilite în această politică de confidențialitate, ne puteti contacta la urmatoarele date de contact:

Email: contact@ongen.ro

Adresa: București, Str. Drumetului nr 2 A Sector 3 Bucuresti

Tel: 0723221196

Avem un responsabil  pentru Protecția Datelor care poate fi contactat prin intermediul datelor de contact menționate mai sus.

 

DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ÎN CALITATE DE OPERATOR

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică, care o identifică sau pot conduce la identificarea acesteia.

Operațiunile de prelucrare efectuate de catre Coalitia pentru Egalitate de Gen prin Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate privesc de regulă date cu caracter personal / categorii de date precum :

 1. Date de identificare cum ar fi: nume, prenume, serie și număr act de identitate (CI/pasaport), etc
 2. Alte date aflate în documentele de identitate precum data și locul nașterii, cetățenia, adresă domiciliu, etc.
 3. Date de contact precum email, numere de telefon, adresă domiciliu / reședință
 4. Date legate de profesia, calitatea de reprezentant al unei persoane juridice, funcția ocupată
 5. Date obținute în urma accesării online de către dumneavoastră a site-ului (identificatorul online al persoanelor care accesează site-ul prelucrat în scopurile amintite în Politica de cookies, potențiale date primite prin intermediul platformelor de rețele sociale.

SURSA DIN CARE PROVIN DATELE CU CARACTER PERSONAL ȘI, DACĂ ESTE CAZUL, DACĂ ACESTEA PROVIN DIN SURSE DISPONIBILE PUBLIC

Colectăm datele personale de la utilizatorii site-ului.

 1. TIPURI DE PRELUCRĂRI

Prelucram date cu caracter personal de regulă în scopurile enunțate în prezenta notă de informare, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai mult operațiuni de prelucrare a datelor cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea acestora. Modalitățile de colectare, baza legală de prelucrare, utilizarea, dezvăluirea, perioadele de păstrare, etc. pot fi diferite, în funcție de fiecare tip de date și scop. În cazul în care vom prelucra ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cele asupra cărora ați fost deja informat și care nu este compatibil cu scopurile pentru care datele au fost colectate inițial / care v-au fost aduse la cunostință, vă vom furniza informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante.

 Ce categorii de date cu caracter personal colectăm și scopul în care le prelucrăm:

1. Informații pe care ni le oferi atunci când ne contactezi

Colectăm numele, adresa de email și orice altă informație ne oferi prin intermediul mijlocului de comunicare pe care îl alegi.
Folosim aceste date doar pentru a-ți răspunde la solicitare. Informațiile pe care ni le furnizezi vor fi împărtășite angajaților companiei și furnizorilor de servicii în măsura în care este necesar pentru administrarea sistemelor noastre și/sau pentru a satisface solicitarea ta.


2. Informații pe care ni le oferi atunci când faci o donație

În cazul în care faci o donație prin transfer bancar colectăm Nume si IBAN. Folosim aceste informații doar pentru a ne conforma legislației fiscale din România. În cazul în care faci o donație cu cardul de credit, prin intermediul site-ului nostru, datele plații sunt procesate de către furnizorul de servicii de plata online.
Nu colectăm informații cu privire la tipul cardului, numărul acestuia, datele de expirare, codul CVV, parole sau alte informații sensibile introduse în momentul realizarii plații. Informațiile cardului tău sunt transmise procesorului de plăți sub forma criptată.
Colectăm însă numele tău pentru a ține evidența contabilă a încasarilor și pentru a ne conforma legislației fiscale în vigoare.


3. Informații pe care le colectăm atunci când te înscrii ca voluntar

În cazul în care te înscrii ca voluntar, colectăm informații personale precum nume, adresa email, telefon, datele cărții de identitate și alte informații necesare realizării contractului de voluntariat. Aceste informații sunt împărtășite în cadrul departamentelor de resurse umane și contabilitate și vor fi pastrate conform legislației în vigoare.


4. Informații colectate pasiv

Când accesezi site-ul nostru, colectăm în mod automat informații precum: adresa de IP, tipul și versiunea browserului, paginile site-ului pe care le vizitezi precum și timpul petrecut pe site-ul nostru. De asemenea, colectăm informații prin intermediul site-urilor de socializare pe care le utilizezi pentru a accesa site-ul nostru, în funcție de permisiunile pe care le-ai setat. Folosim aceste date pentru a monitoriza performanța site-ului nostru și a îmbunătăți experiența pe care ți-o oferim atunci când ne vizitezi.


5. Informații pe care le colectăm atunci când te înscrii la un eveniment

Colectăm informații precum nume și prenume, adresa de email pentru a avea o listă clară a numărului de participanți la evenimente precum și pentru a avea o situație cu cei mai activi voluntari, în eventualitatea premierii acestora sau verificării îndeplinirii condițiilor pentru aderarea membrilor asociați. Nu desfășurăm campanii de email marketing.

COOKIE-URI

Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiumi care pot conține un identificator unic anonim. Acestea sunt stocate pe dispozitivul de pe care accesezi internetul.  Folosim cookie-uri pentru realizarea unor statistici anonime cu privire la modul în care folosești site-ul nostru și pentru a îmbunătăți experiența de navigare. Cookie-urile pe care le folosim pot fi clasificate în urmatoarele categorii:

Cookie-uri funcționale

Acestea sunt esențiale pentru buna funcționare a site-ului, fiind setate pe dispozitivul tău la accesarea site-ului sau în urma acțiunilor efectuate în site, după caz. De exemplu limba selectată.
Poți seta browser-ul pentru a bloca cookie-urile, însa în acest caz anumite secțiuni ale site-ului nu vor funcționa corect.

Cookie-uri statistice (analitice)

Folosim Google Analytics pentru analiza comportamentului utilizatorului.
Aceste cookie ne spun daca ai mai vizitat acest site până acum, ce pagini accesezi, cât timp petreci pe site-ul nostru, precum și limba, regiunea, tipul browserului și al device-ului.

 

TEMEIURILE JURIDICE ȘI CONDIȚIILE DE LEGALITATE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA

Temeiurile juridice ale prelucrării (legalitatea prelucrării) au în vedere dispozițiile REGULAMENTULUI și actele normative privind prelucrarea datelor cu caracter personal adoptate la nivelul României, legislației aplicabile.

Prelucrarea se întemeiază pe cel puţin una dintre următoarele condiţii de legalitate:

 • prelucrarea poate fi necesară în vederea încheierii unui raport juridic/contract și/sau pentru executarea acestuia;
 • prelucrarea poate fi necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine Fundatiei Centrul Parteneriat pentru Egalitate (de ex. cele referitoare la gestionarea documentelor justificative din punct de vedere fiscal);
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public.
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Coaliția pentru Egalitate de Gen sau de o parte terţă, respectiv:

– pentru derularea și administrarea activității noastre

– pentru gestionarea riscurilor aflate în legatură cu activitatea noastră

– pentru gestionarea relațiilor noastre cu potențialii donatori ori parteneri,

– gestionarea sesizărilor/reclamațiilor în legatură cu serviciile, pentru a putea rezolva eventualele aspecte sesizate, respectiv a putea îmbunătăți serviciile noastre, constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță

Prelucrarea se poate baza pe consimțământul dumneavoastră, în ipotezele expres prevăzute de Regulament în acest sens.

 

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL ?

Păstrăm datele personale prelucrate de noi doar atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform legii sau reglementărilor aplicabile), cum ar fi:

 1. Pe durata derulării contractului/ raportului juridic pentru datele cu caracter personal necesare în executarea acestuia, inclusiv date cu caracter personal cu care Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate poate intra în contact în desfășurarea raporturtului juridic, precum și după încetarea raportului juridic în situația în care există prevederi care supraviețuiesc încetării (precum obligația de a păstra documentații în legătură cu proiectele implementate din fonduri publice și/sau europene pentru o anumită perioadă indicată de achizitor / beneficiar în acest sens, etc)
 2. Până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește cazurile în care Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate ar avea un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea să apară între părți
 3. Pe durata prevăzută de lege în situațiile în care există acte normative aplicabile în acest sens (de ex în cazul registrelor de contabilitate obligatorii și a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară, etc)
 4. Pe durata gestionarii relației cu potențialii donatori, beneficiarii serviciilor noastre, parteneri și reprezentanții lor, respectiv până la exercitarea dreptului de renunțare (opt-out), pentru transmiterea de comunicări conținând informații privind serviciile noastre, invitații la evenimente precum conferințe, prezentări, cursuri, etc;
 5. Până la retragerea consimțământului pentru prelucrările de date personale întemeiate exclusiv pe consimțământ;
 6. Pe perioada de arhivare în interes public menționată de lege.

În orice alte ipoteze ori în absența unor cerințe legale, reglementare sau contractuale specifice, perioada noastră de referință pentru păstrarea datelor personale este de minim 3 ani de la data încetării relațiilor / ultimul contact dintre Coalitia pentru Egalitate de Gen și persoana vizată.

Oricare date pot fi păstrate de Fundatia Centrul Parteneriat pentru Egalitate, prin excepție de la prevederile anterioare dacă este cazul, până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește situațiile în care Fundatia Centrul Parteneriat pentru Egalitate ar avea un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea să apară între părți, de exemplu în contextul posibilei angajări a răspunderii juridice a Companiei ori a persoanei vizate de prelucrare.

În orice situație, cu excepția situațiilor prevăzute de legislația aplicabilă, ștergem datele dumneavoastră la momentul la care ne solicitați acest lucru. Situațiile de excepție aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul răspunsului înaintat acestuia de către noi în legatură cu solicitarea de ștergere a datelor.

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI MODUL DE EXERCITARE AL ACESTORA

Coaliția pentru Egalitate de Gen este responsabilă pentru facilitarea exercitării oricăruia dintre drepturile dumneavoastră menționate mai jos.

Oricare dintre aceste drepturi poate fi exercitat prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@ongen.ro sau prin intermediul site-ului în secțiunea „Contact”, ori ne puteți transmite o cerere scrisă la sediu sau o puteți depune personal în București, Str. Drumețului nr. 2A, sector 3.

Pentru protecția datelor dumneavoastră, pentru a preveni abuzul unor persoane rău-voitoare care ar urmări accesul la datele dumneavoastră, este posibil să vă solicităm parcurgerea prealabilă a unor pași de identificare, pentru a ne asigura că dumneavoastră sunteți persoana care vă exercitați drepturile mai jos amintite prin intermediul unei solicitări. Dacă primim o solicitare din partea dvs. privind exercitarea oricăruia dintre drepturile de mai sus, vă putem cere informații suplimentare pentru a vă verifica identitatea înainte de a acționa în baza cererii formulate.

În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic pentru exercitare drepturilor sale, informaţiile vor fi furnizate de către noi tot în format electronic acolo unde este posibil, cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

Vom încerca să răspundem cu promptitudine la orice solicitare venită din partea dumneavoastră și, în orice caz, în limitele de timp menționate în mod expres de prevederile legale aplicabile (de regulă 30 de zile de la înregistrarea cererii). În anumite situații expres prevăzute de legislația aplicabilă, putem taxa o cerere de acces care va lua în calcul costurile administrative necesare pentru îndeplinirea cererii.

În ipoteza în care, ca urmare a aplicării unor dispoziții legale, nu putem da curs, în tot sau în parte, unei cereri a persoanei vizate de prelucrare, atunci situațiile de excepție aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul răspunsului înaintat acestuia de către noi în legatură cu cererea în cauză.

Dreptul de acces

Aveți dreptul de acces, conform articolului 15 din Regulament, respectiv de a obține din partea Fundației Centrul Parteneriat pentru Egalitate o confirmare că prelucrează sau nu date personale care vă privesc și, în caz afirmativ următoarele informații: (a) scopurile prelucrării; (b) categoriile de date cu caracter personal vizate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; (e) existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal sau a dreptului de a se opune prelucrării; (f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; (g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la dvs, orice informații disponibile privind sursa acestora; (h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din Regulament, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, aveti dreptul să fiti informat cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 din Regulament referitoare la transfer.

La solicitarea dumneavoastră, Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării.

         

Dreptul la rectificarea datelor

Aveți dreptul de a obține de la Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc, conform articolului 16 din Regulament. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Atunci când este posibil sau necesar vom face corecții (după caz) pe baza informațiilor actualizate și vă vom informa cu privire la acest aspect dacă este cazul.

Dreptul la ștergerea datelor

          Aveți dreptul de a obține din partea Fundației Centrul Parteneriat pentru Egalitate ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc (conform articolului 17 din Regulament), fără întârzieri nejustificate, cu excepția anumitor ipoteze prevăzute de Regulament, dacă se aplică unul dintre următoarele motive:

a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

b) vă retrageți consimțământul în baza căruia are loc prelucrarea, în măsura în care prelucrarea se bazează exclusiv pe consimțământ și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

c) vă opuneți prelucrării efectuată în scopul unui interes public ori în scopul intereselor legitime urmărite de Coaliția pentru Egalitate de Gen sau de o terță parte și nu există motive legitime care să prevaleze față de interesele/drepturile și libertățile dvs fundamentale în ceea ce priveşte prelucrarea sau vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing direct

d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine Fundației Centrul Parteneriat pentru Egalitate în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află acesta;

 f)alte situații prevăzute de Regulament în măsura în care sunt aplicabile

         

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării (conform articolului 18 din Regulament) în următoarele cazuri :

a) Contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite Fundației Centrul Parteneriat pentru Egalitate să verifice exactitatea datelor;

b) Prelucrarea este ilegală, iar dvs va opuneți ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;

c) Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau

d) V-ați opus prelucrării în conformitate cu articolului 21 alineatul (1) din Regulament, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor

În cazul exercitării dreptului la portabilitatea datelor cu caracter personal, acestea pot fi transmise în mod direct de la Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate la un alt operator indicat de către dvs. în mod expres, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

   

Dreptul la opoziție atunci când prelucrarea este efectuată în scopul intereselor legitime urmărite de Asociație sau de o parte terță

În orice moment aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării efectuată în scopul unui interes public ori în scopul intereselor legitime urmărite de Coaliția pentru Egalitate de Gen sau de o terță parte, inclusiv creării de profiluri. În acest caz, Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate nu va mai prelucra datele dvs cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs  sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 

Dreptul de opoziție la prelucrarea în scop de marketing direct

Atunci când prelucrarea are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

 

Dreptul de retragere a consimţământului

În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământul dvs., aveti dreptul de a va retrage în orice moment consimţământul. Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. Ipoteza retragerii consimțământului nu este aplicabilă în cazurile în care temeiul prelucrării nu este consimțământul,

                  

DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE SAU O RECLAMAȚIE

Dacă doriți să reclamați aspecte care privesc utilizarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să trimiteți un e-mail cu detaliile reclamației dvs. la contact@ongen.ro

De asemenea puteți transmite/ depune solicitarea dumneavoastră utilizând detaliile de mai jos:

Adresa București, Str. Drumetului 2A, sector 3

Ori prin intermediul site-ului în secțiunea „Contact”.

Vom analiza și vom răspunde oricărei plângeri pe care le primim în termenele legale.

De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”).

 

DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate poate transmite / acorda acces / divulga datele personale în principiu către următoarele categorii de entități:

 • autoritățile și entități publice (cum ar fi autorități fiscale, Curtea de Conturi, etc)
 • prestatori de servicii și/sau persoane împuternicite care prelucrează datele personale în numele Fundației Centrul Parteneriat pentru Egalitate, în conformitate cu instrucțiunile primite de la noi și respectă această notă de informare, legile privind protecția datelor și orice alte măsuri adecvate de confidențialitate și de securitate (precum firme specializate privind organizarea de evenimente, furnizori de servicii de marketing, prestatori de servicii în domeniul IT care pot avea acces la date personale și sistemele Fundației Centrul Parteneriat pentru Egalitate etc)

 

CONSECINȚELE REFUZULUI FURNIZĂRII DATELOR PERSONALE

În cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastră, vă aducem la cunoștință că de regulă nu sunteți obligat să vă furnizați informațiile personale către Coaliția pentru Egalitate de Gen, cu excepția cazurilor în care furnizarea lor constituie o obligație legală sau contractuală ori o obligație necesară pentru încheierea unui contract.  Astfel, în măsura în care intrați într-o relație juridică cu Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate, beneficiați în alt context de serviciile/produsele noastre etc. furnizarea datelor cu caracter personal constituie o necesitate din perspectiva cerințelor legale și/sau a relației juridice cu noi, deoarece aceste informații sunt necesare pentru onorarea obligațiilor asumate de Coaliția pentru Egalitate de Gen în raport cu dvs ori pentru furnizarea produselor și/sau serviciilor.

Astfel că, în numite situații, în funcție de datele pe care refuzați să le furnizați este posibil ca:

 • să fim in imposibilitatea de a încheia relația juridică / contractul ori de a continua relația contractuală cu dumneavoastră,
 • să fim puse în imposibilitatea de a-și onora parțial / integral obligațiile asumate, inclusiv față de dumneavoastră.

Dacă apreciați că informațiile conținute în prezenta sunt ambigue ori conțin neclarități, puteți solicita în orice moment lămuriri în acest sens din partea noastră folosind adresa: contact@ongen.ro  .

Prin prezenta Notă am luat cunoștință de informațiile puse la dispoziție de către Coaliția pentru Egalitate de Gen în lumina Regulamentului și am fost informat/ă de către Coaliția pentru Egalitate de Gen cu privire la drepturile pe care le conferă Regulamentul și legea română privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

 

Website-ul Coaliției pentru Egalitate de Gen a fost actualizat în cadrul proiectului EGALIS: Egalitate de gen prin schimbare socială și educație, derulat de Centrul Parteneriat pentru Egalitate (CPE), în parteneriat cu Asociația Front, Societatea Cultural Științifică de Analize Feministe AnA (AnA), Asociația Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO), Asociația PLURAL și Asociația SEXUL versus BARZA, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui site nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021. Pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

Navigare ușoară în lumea egalității de gen

Copyright (c) Coaliția pentru Egalitate de Gen