• Română
  • English

Masă rotundă privind integrarea egalității de gen în învățământul preuniversitar

decembrie 7, 2022

În data de 6 decembrie a avut loc, la București, cea de-a doua masă rotundă cu cadrele didactice și specialiștii în educație pe tema predării educației de gen în învățământul preuniversitar, după primul eveniment organizat în 29 noiembrie la Cluj-Napoca. La întâlnire au participat reprezentanți ai Inspectoratelor Școlare, Case ale Corpului Didactic, cadre didactice, reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați și ai Parlamentului, precum și specialiști în educație din sectorul neguvernamental și persoane care dețin expertiză de lucru cu tineri.

Discuția a avut ca punct de pornire Manualul privind predarea și integrarea la clasă a egalității de gen, material lansat în luna septembrie în cadrul proiectului EGALIS: Egalitate de gen prin schimbare socială și educație.

În deschiderea întâlnirii s-a discutat despre necesitatea integrării și promovării egalității de gen în educație, necesitate care decurge din, pe de o parte, obligațiile juridice ale României și recomandările Uniunii Europene, Organizației Națiunilor Unite, Consiliului Europei ș.a. de a promova egalitatea de gen în învățământ, și, pe de altă parte, din nevoile tinerilor care își doresc ca în școală să se discute mai mult despre teme actuale ce țin de valori democratice și egalitate de șanse. 

Deși la nivelul școlilor sunt numiți responsabili cu egalitatea de șanse, nu există nici formarea necesară pentru aceștia și nici resurse pentru a-și îndeplini atribuțiile. Manualul prezentat la masa rotundă a fost conceput pentru a veni în întâmpinarea nevoilor cadrelor didactice și ale specialiștilor din educație pentru a ști cum să abordeze chestiunile ce țin de discriminarea fetelor și femeilor și cum pot contribui la promovarea egalității de gen.

Programa de gimnaziu și liceu nu abordează explicit dimensiunea de gen și, în același timp, marginalizează contribuțiile femeilor în istorie, literatură, știință, artă. În cadrul discuțiilor s-a amintit faptul că în manualele de istorie avem foarte rar prezentate femei, astfel că pare că femeile nu sunt parte a istoriei, că în manualele de literatură nu sunt incluse suficiente scriitoare și chiar și în manualele pentru clasele primare există portretizări stereotipe cu privire la femei și bărbați, de tipul mama gătește, iar tata este singurul care muncește, imagini stereotipe care nu au legătură cu realitatea de zi cu zi în care femeile sunt prezente pe piața muncii. De asemenea, a fost menționat faptul că diferite studii indică faptul că profesorii fac recomandări de comportament sau de orientare profesională diferite în funcție de genul elevilor, care pun presiune pe fete și băieți să renunțe la performanțe în anumite discipline (de exemplu, pe fete ca să fie descurajate să se orienteze spre discipline abstracte).

Rapoartele Comisiei Europene arată că România se situează pe penultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește egalitatea de gen, cele mai slabe ratinguri fiind la capitolul reprezentare politică. O explicație a slabei reprezentări politice este și faptul că prin actuala educație nu sunt promovate suficiente femei pe poziția de lidere, pentru ca viitorii adulți să-și poată reprezenta și femeile ca fiind la fel de capabile să conducă și să ia decizii ca bărbații.

Un alt subiect abordat în cadrul întâlnirii s-a referit la faptul că în învățământul preuniversitar, cu toate că majoritatea angajaților sunt femei, pe măsură ce urcăm ierarhic vedem că mai mulți bărbați ocupă funcții de conducere. Nu trebuie uitat nici faptul că domeniul educației este printre cel mai slab finanțat în comparație cu alte domenii de activitate, iar posturile de cadre didactice și personal auxiliar în învățământul preuniversitar sunt mai slab remunerate în comparație cu alte posturi pentru care se cer studii superioare.

S-a amintit și de faptul că atunci când vorbim despre inegalitatea de gen vorbim și despre violența de gen, o problemă care este consecința stereotipurilor de gen tradiționale care plasează femeia în rol de victimă sau pe o poziție de subordonare, iar băieții sunt încurajați să fie mai agresivi pentru a fi luați în serios, stereotipuri care mai târziu, la vârsta adultă, stau la baza inegalităților de gen și a actelor de violență.

Reprezentanții din partea Inspectoratelor Școlare și ai Caselor Corpurilor Didactice prezenți la întâlnire au declarat că consideră binevenite resursele pentru promovarea egalității de gen în educație, însă consideră necesară o poziție oficială din partea Ministerului Educației pentru a putea avansa în acest domeniu. Au menționat alte proiecte valoroase în care au fost implicați, având ca temă egalitatea de gen și cum este ea promovată la diverse discipline, inclusiv în artă, educație civică și la orele de dirigenție. Cadrele didactice prezente la întâlnire au relatat că uneori se confruntă cu părinți reactivi la asemenea subiecte, la fel ca la subiecte ce țin de educația sexuală a tinerilor, și ajung în situații pe care le este greu să le gestioneze în lipsa unei poziții oficiale, asumate, din partea Ministerului Educației și a celorlalte instituții de învățământ de încurajare a abordării la clasă a subiectelor ce țin de egalitatea între femei și bărbați. Consideră că este dreptul tinerilor de a fi informați și formați, prin școală, despre subiecte la care oricum au acces, prin diferite canale neoficiale, dar care dacă ar fi transmise într-un mod sistematizat și profesionist ar ajuta la dezvoltarea tinerilor în spiritul egalității și respectului față de celălalt. 

Deputata Cătălina Ciofu de la PNL, membră în Comisia pentru Învățământ, a amintit că în Parlament au fost organizate în ultima perioadă mai multe evenimente privind promovarea egalității de gen, inclusiv o conferință internațională care s-a bucurat de prezența președintelui Klaus Iohannis, a premierului Nicolae Ciucă și a mai multor ambasadori și reprezentanți ai organizațiilor internaționale. Totodată, în data de 12 decembrie 2022, în Parlament urmează să fie adoptată o declarație comună a celor două camere privind consolidarea egalității de gen în România. A amintit, de asemenea, de proiectul legislativ privind cotele de gen în politică, dar și de alte inițiative precum prevenirea și combaterea abuzurilor sexuale asupra minorilor. A precizat că pentru a face față reacțiilor potrivnice la asemenea inițiative este important să fie luate măsuri mai stricte pentru a contracara dezinformarea (fake-news-urile).

Gianina Dimitrescu din partea ANES – Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați a reafirmat, în cadrul întâlnirii, angajamentul instituției, ca principal organ al administrației publice centrale în domeniu, pentru promovarea egalității de gen, inclusiv la nivelul educației. A precizat că Agenția susține conținutul Manualului și este parteneră în cadrul proiectului EGALIS, precum și în alte proiecte din domeniul educației prin care se urmărește schimbarea mentalităților și prejudecăților la adresate fetelor și femeilor.

Întâlnirea nu a fost scutită de incidente neplăcute, provocate de reprezentanți ai unor organizații fundamentalist-religioase și ultraconservatoare, precum Asociația Dumnezeu, Popor și Țară și altele asemenea, care au încercat să pătrundă în sala în care s-a desfășurat evenimentul, cu toate că nu se aflau pe lista persoanelor confirmate. O persoană din partea acestor organizații, pretinzând că se numește Alessanda Gemes și este de profesie psiholog, a reușit să se strecoare în întâlnire, unde a filmat fără acordul participanților, a hărțuit persoane de la eveniment în timpul pauzelor iar în sesiunea de discuții a avut un monolog de aproximativ 10 minute în care a pus pe seama ONG-urilor starea precară a economiei din țară și a acuzat că manualul atentează la inocența și sufletele copiilor, prin promovarea schimbării de sex. În acest sens, a dat ca exemple extrase din manual distorsionate, referitoare la tineri LGBT, după care a părăsit dezbaterea refuzând să intre în dialog cu persoanele prezente.

La finalul întâlnirii, s-a discutat despre cum putem face față reacțiilor violente din partea unor grupuri reacționare, actori fundamentalist-religioși, dar și așa zise asociații de părinți, care sunt parte dintr-o mișcare mai amplă ultraconservatoare ce promovează o agendă anti-democratică.


Proiectul „EGALIS: Egalitate de gen prin schimbare socială și educație” este derulat de Centrul Parteneriat pentru Egalitate, în parteneriat cu Asociația Front, Societatea Cultural Științifică de Analize Feministe AnA (AnA), Asociația Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO), Asociația PLURAL și Asociația SEXUL vs BARZA, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă!

Copyright (c) Coaliția pentru Egalitate de Gen