• Română
  • English

Ghid pentru persoanele desemnate la nivelul școlilor cu responsabilități în promovarea egalității de sanse și tratament între femei și bărbați, consilieri școlari, directori și cadre didactice

decembrie 31, 2023

Prezentul ghid are ca scop sprijinirea persoanelor desemnate în școli cu atribuții în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați. Scopul acestuia este familiarizarea acestor persoane cu noțiuni fundamentale privind egalitatea de gen și violența de gen, crescând nivelul de înțelegere a fenomenelor inegalității de gen în educație și a violenței de gen în mediul școlar.

Ghidul oferă recomandări privind activități, modele de bune practici și teme de reflexie menite să sprijine persoanele desemnate la nivelul școlilor în promovarea activă a egalității de gen și în abordarea violenței de gen în mediul școlar. Acesta se adresează nu doar persoanelor desemnate, ci și directorilor de unități școlare, membrilor consiliului administrativ al școlilor, precum și oricărui cadru didactic, consilier școlar, profesionist sau decident în domeniul educației.

Fiecare instituție școlară este obligată să desemneze o persoană responsabilă cu gestionarea aspectelor legate de egalitatea de șanse, conform mai multor comunicări emise de Ministerul Educației, Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse și Inspectoratele Școlare.

Descarcă

Copyright (c) Coaliția pentru Egalitate de Gen