• Română
  • English

Masă rotundă: Integrarea egalității de gen în învățământul preuniversitar (București, 6 decembrie 2022)

noiembrie 28, 2022

Coaliția pentru Egalitate de Gen organizează, cu sprijinul Friedrich-Ebert-Stiftung România masa rotundă intitulată Integrarea egalității de gen la clasă în învățământul preuniversitar. Evenimentul va avea loc marți, 6 decembrie 2022, la București.

Evenimentul se adresează decidenților și instituțiilor cu atribuții în domeniul educației și egalității de șanse, reprezentanților ISJ-urilor din țară, ai CCD-urilor și DPPD-urilor, cadrelor didactice, responsabililor cu promovarea egalității de șanse în școli și altor specialiști și practicieni în domeniul educației, în special din învățământul preuniversitar.

Masa rotundă își propune să aducă în discuție posibilități concrete pentru o mai bună integrare a egalității de gen în școlile din România prin, de exemplu, dezvoltarea de auxiliare didactice pe această temă, dezvoltarea unor cursuri de formare pentru cadre didactice, susținute de Casele Corpului Didactic, introducerea unor discipline de studiu pe această temă în formarea inițială a viitorilor profesori, în cadrul modulului pedagogic, modificări aduse la programele școlare ș.a.

Punctul de pornire al discuțiilor va fi Predarea și integrarea egalității de gen la clasă. Manual pentru profesori, un material-suport pentru cadrele didactice, deopotrivă teoretic și aplicat, elaborat de experte din partea Coaliției pentru Egalitate de Gen, căruia i se vor adăuga prezentări ale analizelor – din perspectivă de gen – privind programele școlare actuale și oferta de formare a CCD-urilor și DPPD-urilor din țară. Ne dorim ca aceste două întâlniri să se concretizeze într-o serie de propuneri adresate instituțiilor cu atribuții în domeniu și, sperăm, o asumare a unora dintre aceste măsuri.

Concret, se vor aborda următoarele subiecte:

  • Egalitate de gen în România: statistici, indici de măsurare, teme vizate etc.;
  • Cadrul legislativ antidiscriminare și pentru promovarea egalității de șanse între femei și bărbați, inclusiv în educație;
  • Egalitatea de gen în educație: analiza programei școlare din perspectivă de gen, elemente de analiză a manualelor școlare;
  • Prezentarea Manualului pentru predare și integrarea egalității de gen la clasă;
  • Cum putem promova integrarea egalității de gen în învățământul preuniversitar: la nivel instituțional, în formarea inițială și formarea continuă a cadrelor didactice, în activitățile de la clasă, în activități extra-curriculare.


Accesul la eveniment este liber. Participanții vor primi o adeverință echivalentă cu 4 ore de formare.

Activitatea face parte dintr-o serie de două mese rotunde, prima având loc la Cluj-Napoca, în 29 noiembrie 2022.

Vă rugăm să ne confirmați participarea dumneavoastră până luni, 5 decembrie, completând formularul de înscriere.

Evenimentul este organizat în colaborare cu Fundația Friedrich-Ebert-Stiftung România.


Masa rotundă face parte din proiectul EGALIS: Egalitate de gen prin schimbare socială și educație, derulat de Centrul Parteneriat pentru Egalitate, în parteneriat cu Asociația Front, Societatea Cultural Științifică de Analize Feministe AnA (AnA), Asociația Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO), Asociația PLURAL și Asociația SEXUL vs BARZA, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a genera schimbări de percepție în rândul tinerilor și cadrelor didactice și de a influenta decidenții în vederea dezvoltării de politici instituționale privitoare la egalitatea de gen, prin educație și conștientizare ce vizează tineri și cadre didactice, precum și prin acțiuni de watchdog și advocacy.

Copyright (c) Coaliția pentru Egalitate de Gen