• Română
  • English

Scrisoare deschisă: introducerea concediului plătit pentru victimele violenței domestice

februarie 27, 2023

Pe data de 6 februarie 2023, a fost inițiată o propunere legislativă de a completa Codul Muncii și a introduce o zi liberă plătită, anual, pentru sărbătorirea zilei de naștere a fiecărui salariat.

Cât timp această propunere este în dezbatere, Asociația A.L.E.G. și alte organizații non-guvernamentale solicită parlamentarilor introducerea unui amendament la această propunere astfel încât Codul Muncii să prevadă posibilitatea ca victimele violenței domestice să poată beneficia de zile de concediu plătit anual, atunci când au nevoie, pentru a-și părăsi partenerii și a se proteja pe ele însele și pe copiii lor.

Coaliția pentru Egalitate sprijină acest demers. Redăm mai jos textul scrisorii-deschise:

Stimați inițiatori ai propunerii legislative pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii (înregistrată la Senat cu nr. B46/2023).
În urma propunerii legislative pe care ați inițiat-o, România ar putea deveni prima țară din lume în care fiecare salariat ar primi o zi liberă, plătită, de ziua sa de naștere. Legile din România ar trebui să răspundă, însă, și la nevoia reală pentru concediu plătit pe care o au victimele violenței domestice pentru a-și părăsi partenerii și a se proteja pe ele însele și pe copiii lor.

Introducerea unui astfel de concediu pentru victimele violenței domestice este prevăzută și de Convenția Organizației Internaționale a Muncii (OIM) pentru Eliminarea Violenței și Hărțuirii din Lumea Muncii - convenție pentru a cărei adoptare la OIM România a votat favorabil, în 2019. De doi ani, societatea civilă cere Parlamentului și Guvernului demararea procedurii de ratificare a Convenției OIM și alinierea cadrului legislativ la standardele OIM. Luna trecută, 45 de organizații și sindicate au reînnoit această cerere.


Violența domestică are un impact mare asupra lumii muncii, inclusiv în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, productivitatea, securitatea și sănătatea. Cu toate acestea, violența domestică este în continuare considerată o problemă „privată” și nu societală, care poate, și trebuie, abordată și la locul de muncă.

Locul de muncă devine, deseori, spațiul în care se manifestă violența domestică. Deseori, femeile care sunt abuzate acasă sunt urmărite la locul de muncă de către partenerii abuzivi, ceea ce vulnerabilizează și siguranța colegelor și colegilor lor. Mai mult, momentul în care femeile care se confruntă cu violența domestică decid să se separe de partenerii abuzivi este unul din cele mai periculoase și stresante. E nevoie ca legea să vină în sprijinul lor, să acorde concediu plătit pentru victimele violenței domestice, ca acestea să nu riște pierderea veniturilor/locului de muncă atunci când decid să lase în urmă o relație abuzivă.

Demararea procedurilor pentru un ordin de protecție, obținerea certificatului medico-legal, inițierea unui proces penal, de divorț sau cu privire la custodia copilului, precum și căutarea unui nou adăpost sunt suficient de stresante, copleșitoare și costisitoare. Femeile care doresc să se separe de partenerii abuzivi nu ar trebui să socotească dacă își permit să riște pierderea venitului pentru a iniția toate aceste demersuri.


Legile privind violența domestică, adoptate recent în România, au introdus anumite măsuri importante, cum ar fi brățările de geolocalizare pentru monitorizarea respectării ordinelor de protecție și includerea violenței cibernetice în definiția violenței domestice. Însă, fără prevederi legate de vulnerabilitatea în lumea muncii, cadrul legal nu abordează în mod cuprinzător protecția victimelor violenței domestice.


Solicităm introducerea unui amendament la propunerea legislativă pe care ați inițiat-o, astfel încât Codul Muncii să prevadă explicit posibilitatea ca victimele violenței domestice să beneficieze de 10 zile de concediu plătit anual, atunci când au nevoie (de exemplu, prin art. 152 din Codul Muncii). Alte țări, precum Irlanda, Italia, Noua Zeelandă și Filipine au adoptat deja legi care le oferă victimelor violenței domestice concediu plătit. România trebuie să urmeze aceste exemple de bună practică.


Organizații semnatare:


Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen - A.L.E.G.
Asociația Bud's Flowers
ActiveWatch
Asociația ACCEPT
Asociația ANAIS
Asociația A.R.T. Fusion
Asociația Front
Asociația Iele-Sânziene
Asociația Moașelor Independente
Asociația Novapolis - Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare
Asociația Romanian Women’s Lobby
Asociația SEXUL vs BARZA
Ambasada Sustenabilității
Asociația The Social Incubator
Centrul FILIA
Centrul European pentru Educatie si Cercetare Juridica - ECLER
Centrul pentru Inovare Publică
Centrul pentru Studiul Comparat al Migrației
CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică
Comunitatea Declic
Consiliul Tineretului din România
E-Romnja - Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome
Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară
Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate
Her Time Romania
IndustriAll European Trade Union
Societatea de Analize Feministe AnA
Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală

Copyright (c) Coaliția pentru Egalitate de Gen