• Română
  • English

Răspunsul Administrației Prezidențiale cu privire la introducerea educației sexuale ca materie obligatorie în școlile din România

martie 2, 2016

În luna ianuarie 2016, Coaliția pentru Egalitate de Gen a solicitat sprijinul Administrației Prezidențiale pentru introducerea educației sexuale ca materie obligatorie în școli în contextul dezbaterii publice inițiate de către Institutul de Științe ale Educației cu privire la propunerile de plan-cadru pentru clasele V-VIII. De mărțișor, în data de 1 martie, Administrația Prezidențială ne-a transmis un răspuns în care arată că subiectul este în atenția instituției și ni s-au recomandat diverse demersuri în susținerea punctelor noastre de vedere.

Vă mulțumim pentru mesajul transmis, înregistrat cu numărul DEC/222/08.02.2016, cu privire la introducerea educației sexuale ca materie obligatorie în școli. Acest subiect, precum și domeniul mai larg al educației pentru sănătate, se află în atenția Administrației Prezidențiale.

Prin asumarea unui rol de mediere a dialogului pe această temă, Administrația Prezidențială a organizat la finalul anului 2015, prin colaborarea dintre Departamentul Educație și Cercetare și Departamentul Sănătate Publică, o dezbatere pe tema ”Educație pentru Sănătate”. Raportul acestui eveniment este disponibil pe site-ul Administrației Prezidențiale, în secțiunea ”România Educată”  (http://www.presidency.ro/files/userfiles/Raport_educatie_pentru_sanatate_19_ian_2016.pdf). În prezent, continuăm medierea dialogului între părțile interesate și urmărim cu atenție activitatea derulată de Institutul de Științe ale Educației cu privire la planurile cadru.

De asemenea, pe data de 24 februarie 2016, a avut loc la Administrația Prezidențială un eveniment organizat de Departamentul Sănătate Publică în colaborare cu Ministerul Sănătății pe tema promovării sănătății și educației pentru sănătate, la care au participat atât Președintele României, cât și Directorul Regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății. În cadrul acestui eveniment, Ministerul Sănătății a lansat spre dezbatere Planul multianual integrat de promovare a sănătății și educației pentru sănătate, care cuprinde printre obiective și evaluarea situației actuale privind educația pentru sănătate, elaborarea unui plan de acțiune pentru derularea programului național de educație pentru sănătate, precum și elaborarea reglementărilor necesare implementării acestuia.

Apelul dumneavoastră ar putea veni în întâmpinarea demersurilor realizate în prezent de către Ministerul Sănătății și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, de aceea recomandăm transmiterea unui punct de vedere către aceste instituții, pe baza Planului multianual integrat de promovare a sănătății și educației și a discuțiilor referitoare la reforma curriculară, astfel încât inițiativele în domeniu să fie integrate în vederea realizării unui cadru coerent și durabil

Vă mulțumim,

Departamentul Educaţie şi Cercetare

Administraţia Prezidenţială

Tel: (021) 312.04.12

Fax: (021) 312.04.13

www.presidency.ro

România educată

#RomaniaEducata

Copyright (c) Coaliția pentru Egalitate de Gen