• Română
  • English

Întâlnire consultativă pe tema revizuirii standardului ocupațional „Expert în egalitate de șanse” (cod COR 24223)

noiembrie 27, 2022

Echipa proiectului EGALIS a organizat în 3 noiembrie 2022 o discuție consultativă pe tema profesionalizării expertizei de gen în România și revizuirii standardului ocupațional existent pentru Expert în egalitate de șanse - cod COR 24223.

La întâlnirea găzduită la sediul ANES -  Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între femei și bărbați au participat reprezentanți din mediul instituțional, mediul academic și din societatea civilă cu expertiză în domeniul egalității de gen. La baza discuției s-a aflat draft-ul redactat de experte din Coalitia pentru Egalitate de Gen pentru revizuirea standardului ocupațional existent.

Întâlnirea de lucru este a patra dintr-o serie de reuniuni ce au ca scop îmbunătățirea standardului ocupațional. Este nevoie de  o profesionalizare mai bună în domeniu, în condițiile în care legislația actuală prevede că instituțiile publice pot adopta și implementa Planuri de Egalitate de Șanse, iar accesul la unele surse de finanțare europene (de exemplu pentru universități) este condiționat de existența unei politici interne și a unui plan de egalitate de șanse între femei și bărbați.

Unul din punctele de discuție s-a referit la cerințele pentru nivelul minim de calificare și experiență profesională pentru formatorii și instructorii care țin cursuri de formare pentru experții în egalitate de șanse. Discuția pe acest subiect a fost deschisă de Irina Ilisei, co-inițiatoare a propunerii de revizuire a standardului ocupațional, care a indicat și opțiunile luate în calcul pentru viitoarea propunere de politică publică: studii de master în domeniu, absolvirea studiilor postuniversitare cu o lucrare de dizertație în domeniu sau minim 5 ani de experiență de muncă în domeniul egalității de șanse, prevenție a violenței domestice, combaterii traficului de persoane sau de lucru cu grupuri vulnerabile (romi, persoane cu dizabilități, LGBTIQ+)

Prof. univ. Ionela Băluță, coordonatoarea Masterului în Egalitate de Șanse de la Universitatea București, a subliniat că este necesar ca programele de masterat să se înscrie în RNCIS - Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior, pentru ca pe suplimentele diplomelor de absolvire să se indice calificările obținute în urma studiilor, corelate cu piața muncii.

Narcisa Sava, Șefă Serviciu în cadrul Autorității Naționale pentru Calificări, a explicat participantelor normele actuale în vigoare privind standardele ocupaționale și a clarificat unele aspecte privind cerințele pentru formatori, dar și pentru accesul la programul de formare.

În baza discuției se va definitiva propunerea de revizuire a standardului de egalitate de șanse, urmând să se demareze procedurile instituționale pentru implementarea propriu-zisă a revizuirilor.

Evenimentul face parte din proiectul „EGALIS: Egalitate de gen prin schimbare socială și educație”, derulat de Centrul Parteneriat pentru Egalitate, în parteneriat cu Asociația Front, Societatea Cultural Științifică de Analize Feministe AnA (AnA), Asociația Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO), Asociația PLURAL și Asociația SEXUL vs BARZA, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă!

Copyright (c) Coaliția pentru Egalitate de Gen