• Română
  • English

A.L.E.G a lansat un pachet educațional: Egalitatea de Gen în Educația Timpurie

octombrie 3, 2022

Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen – A.L.E.G. - membră în cadrul Coaliției pentru Egalitate de Gen, a elaborat un pachet educativ pentru a integra subiectul egalității de gen în materiile existente în programa școlară. Materialul a fost realizat în cadrul proiectului european Bee – Beneficiile egalității de gen în educația timpurie, finanțat în cadrul programului “Fonduri pentru drepturi, egalitate și cetățenie“ ce se implementează concomitent în patru țări: Cipru, Italia, Lituania și România, pentru a promova egalitatea de gen în educația timpurie în grădinițe și școli primare.

Acest pachet educațional se adresează educatorilor/educatoarelor și învățătorilor/învățătoarelor, care au un rol important în formarea opiniilor și percepțiilor elevilor despre rolurile de gen. Activitățile propuse în ghid provin chiar de la educatoare și învățătoare din Sibiu, care au fost implicate datorită rolului cheie pe care îl joacă în implementarea unor astfel de activități de conștientizare la clasă, fiind adulții cu rol de autoritate cei mai apropiați de copii, după părinți.

Descarcă pachetul educațional de pe site-ul A.L.E.G

Tot în cadrul proiectului au fost realizate și o serie de materiale video care să invite atât elevii/elevele cât și părinții și cadrele didactice să dea startul dialogului pe tema egalității de gen. Acestea pot fi urmărite aici.

Experiența A.L.E.G. în implementarea de proiecte educaționale a confirmat influența mare a stereotipurilor de gen în alegerea profilului de studiu și meseriei. Fetele continuă să fie îndrumate spre meserii de îngrijire, mai slab remunerate. Educația care ne conștientizează asupra inegalităților de gen contribuie la șanse egale atât în școală, cât și mai târziu în viață.

Stereotipurile de gen se formează încă din primii ani de viaţă, iar dacă elevii și elevele nu sunt ajutaţi să le privească cu un ochi critic, ele se consolidează ca adevăruri general valabile și ajung să le influențeze comportamentele și atitudinile, inclusiv percepţiile despre propriile capacităţi. Stereotipurile sunt baza inegalității de gen. În timp, ele contribuie la segregare între grupurile de fete și cele de băieți și la excluderea celor care nu se conformează normelor tradiționale, putând justifica acte de discriminare și violență. Odată înrădăcinate, aceste mecanisme sunt mult mai greu de corectat la vârste mai mari.

Recomandările pentru România, emise de Comitetul ONU pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor (CEDAW) drept răspuns la mai multe rapoarte de țară, inclusiv cel din 2017, au fost includerea unor module obligatorii pe tema egalității de gen în programa școlară și în formarea cadrelor didactice. De asemenea, Strategia pentru Egalitate de Gen adoptată de Uniunea Europeană pentru perioada 2020 – 2025 subliniază importanța intervenției în copilăria timpurie pentru abordarea stereotipurilor de gen și prevenirea violenței și discriminării împotriva fetelor și femeilor.

Copyright (c) Coaliția pentru Egalitate de Gen