• Română
  • English

Toleranță zero pentru hărțuirea femeilor la locul de muncă! - Scrisoare deschisă către Secretarul General al Guvernului

iulie 30, 2020

Stimate Domnule Secretar General al Guvernului,

Organizațiile semnatare, membre ale Coaliției pentru Egalitate de Gen și ale Rețelei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, vă solicită să luați act și să faceți demersurile necesare pentru a investiga cu celeritate sesizările făcute de doamna Lelia Oanță, șefa Serviciului de Politici Publice din cadrul instituției pe care o conduceți, la adresa directorului Direcției Generale Politici Publice, Ștefan Jicol, acuzat de hărțuire verbală, psihologică și sexuală, precum și demiterea acestuia dacă este găsit vinovat de aceste fapte.  

În situația în care 32% din femeile din România au trecut prin cel puțin o experiență de hărțuire, este inacceptabil ca un astfel de comportament să fie tolerat și ignorat într-o instituție de stat de rang înalt.

Într-o cultură patriarhală, în care femeile nu sunt crezute ci, dimpotrivă, sunt învinovățite pentru agresiunea suferită, faptul că plângerile doamnei Oanță, adresate conducerii Secretariatului General și Comisiei de Etică, au rămas fără ecou iar presupusul agresor a fost promovat în funcție transmite un mesaj de complicitate a statului vizavi de discriminarea și reducerea la tăcere a femeilor.

Dorim totodată, prin prezenta scrisoare, să ne exprimăm solidaritatea cu doamna Lelia Oanță, care a dat dovadă de curaj prin decizia de a face publică experiența ei de hărțuire verbală, psihologică și sexuală, cu atât mai mult cu cât hărțuitorul îi este superior ierarhic și dispune de multiple mijloace de intimidare și răzbunare, pe care nu a ezitat să le folosească. 

Legislația internă recunoaște și prevede sancțiuni referitoare la hărțuirea verbală și sexuală la locul de muncă – amintim aici Ordonanța 137/2000 privind sancționarea tuturor formelor de discriminare și Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, ambele modificate recent (cf. Pl-x nr. 356/2018) pentru a include hărțuirea morală, legea fiind trimisă în 20 iulie către Președintele României pentru promulgare. De asemenea, conform Codului Penal, hărțuirea sexuală se pedepsește cu închisoarea de la trei luni la un an sau cu amendă, iar conform legii 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, hărțuirea sexuală constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei.

Mai mult, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, aprobate prin H.G. nr. 262/2019, prevăd obligativitatea angajatorilor, inclusiv a instituțiilor și autorităților publice centrale și locale, civile și militare, de a realiza un plan de acțiune pentru  combaterea și eliminarea discriminării bazate pe criteriul de sex și luarea următoarelor măsuri:

  • promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și eliminarea discriminării directe și indirecte după criteriul de sex;
  • prevenirea și combaterea hărțuirii la locul de muncă; 
  • elaborarea unei politici interne clare în domeniul relațiilor de muncă care să vizeze eliminarea toleranței la hărțuirea la locul de muncă și măsuri anti-hărțuire;
  • informarea permanentă a angajaților cu privire la politici anti-hărțuire, inclusiv prin promovarea unor materiale informative, organizarea de sesiuni de training sau alte modalități, precum si o serie de măsuri prin care să se organizeze sesiuni de informare şi formare specializată în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi pentru conducerea instituţiei;
  • posibilitatea de a numi un angajat cu atribuții în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și/sau  angajarea unui expert/tehnician în egalitate de șanse.

 

Astfel, vă solicităm să ne comunicați modul în care instituția dumneavoastră implementează aceste norme metodologice. Subliniem importanța organizării unor cursuri pentru întreg personalul, pentru promovarea unui loc de muncă cu toleranță zero față de orice tip de hărțuire și discriminare.

În același timp, ne exprimăm speranța că Secretariatul General al Guvernului va face toate demersurile necesare pentru a investiga plângerile și a sancționa comportamentele ostile și umilitoare și orice incident de hărțuire sexuală nu doar împotriva doamnei Lelia Oanță, ci a oricăror angajate și angajați care se află în situații asemănătoare și că va condamna public acest tip de comportament care contribuie la crearea unor medii de lucru nesănătoase.

Nu în ultimul rând, solicităm să respectați dreptul persoanei afectate la protecție împotriva repercusiunilor care pot decurge în urma sesizărilor de hărțuire, din partea agresorului, dar și a altor persoane. 

 

Semnează Coaliția pentru Egalitate de Gen, formată din:

Centrul Parteneriat pentru Egalitate – CPE

Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen (A.L.E.G.)

Societatea de Analize Feministe AnA

Asociația Front

Asociația E-Romnja (Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome)

Asociația Centrul Filia

Centrul de Acțiune pentru Egalitate şi Drepturile Omului (ACTEDO)

Centrul de Studii în Idei Politice (CeSIP)

Asociația Plural

Asociația Ema

Asociația Sexul versus Barza

 

Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, formată din: 

Asociatia TRANSCENA, București

Asociația Femeilor Împotriva Violenței ARTEMIS, Cluj-Napoca

Fundația SENSIBLU, București

Asociatia GRADO – Grupul Roman pentru Apărarea Drepturilor Omului, București

Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate, București

Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen - A.L.EG., Sibiu

Asociația Centrul FILIA, București

Asociația FRONT, București

Asociația ANAIS, București

E-Romnja – Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome, București

Institutul Est European pentru Sănătatea Reproducerii – IEESR, Târgu Mureș

Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară – CMSC, Iași 

Asociația PAS ALTERNATIV, Brașov

Asociația pentru Promovarea Femeilor din România, Timișoara

Asociația ATENA DELPHI, Cluj-Napoca

Asociația SEVA – Șanse egale – Valoare – Autoritate, Suceava

Asociația SPICC – Solidaritate, Participare, Incluziune, Comunicare, Cooperare, Timișoara

Asociația Quantic, București

Asociația All for Family, Constanța

Asociația Femeilor Universitare, București 

Asociația VIS, Constanța

 Asociația Psihosfera, Brașov

Asociația Business Professional Women -România 

Asociația Szentkereszty Stephanie Egyesulet, Târgu Secuiesc

 

Copyright (c) Coaliția pentru Egalitate de Gen