• Română
  • English

Monitorizarea implementării Strategiei Naționale în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați 2014 – 2017 și a Planului de Acțiuni pentru implementarea acesteia

decembrie 17, 2015

În luna decembrie 2014 a fost aprobată, prin Hotărârea Guvernului nr. 1050/2014, Strategia națională în domeniul egalității de șanse între femei şi bărbați pentru perioada 2014-2017 şi Planul general de acțiuni pe perioada 2014-2017 pentru implementarea Strategiei.

De la aprobarea Strategiei și a Planului General de acțiuni a trecut aproape un an și este în interesul publicului larg și a organizațiilor care activează pentru promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați să identifice progresul realizat în implementarea măsurilor prevăzute în cele două documente de politici publice.

Din analiza documentelor de politică publică rezultă că un număr destul de mare de activități ar fi trebuit demarate pentru implementarea Strategiei dar, din monitorizarea site-ului Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, la secțiunea dedicată domeniului egalității de șanse între femei și bărbați, nu s-au putut identifica informații relevante cu privire la implementarea Strategiei. De fapt, Strategia și Planul general de acțiuni nici nu se află pe site-ul www.mmuncii.ro.

Până la momentul de față Asociația Plural a transmis o solicitare de acces la informații de interes public către Agenția Națională pentru Egalitate între Femei și Bărbați (ANES) cu privire la stadiul realizării acestor activități. Nu s-a primit răspuns la această solicitare.

Imagine: Autoare Joanna Kosinska via Unsplash 

Copyright (c) Coaliția pentru Egalitate de Gen