• Română
  • English

O nouă rețea la nivel UE privind nediscriminarea și egalitatea de gen

aprilie 20, 2015

Comisia Europeană a atribuit contractul pentru rețeaua europeană de experți juridici în materie de egalitate de gen și nediscriminare consorțiului format din Migration Group Policy (MPG), Utrecht University (UU) și Human European Consultancy (HEC).

Noua rețea unifică Rețeaua europeană de experți juridici în domeniul nediscriminării (administrată de MPG și HEC) și Rețeaua europeană de experți juridici în domeniul egalității de gen (administrată de UU). Scopul Rețelei este să ofere atât Comisiei Europene, cât și publicului informații privind evoluția legislației și politicilor în materie de nediscriminare și egalitate de gen în statele membre UE, EFTA/EEA și țările candidate, prin rapoarte și analize comparative.

MPG va continua să asigure un standard ridicat de calitate a materialelor elaborate de membrii rețelei legate de discriminare și principalele elemente care stau la baza practicilor discriminatorii: rasa/originea etnică, vârsta, handicapul, religia și orientarea sexuală.

Sursa.

Copyright (c) Coaliția pentru Egalitate de Gen