• Română
  • English

Participare la grupul de lucru Sustainable Futures ODD 5 - Egalitate de Gen

mai 2, 2023

Reprezentante ale Coaliției pentru Egalitate de Gen au participat la discuțiile din cadrul grupului de lucru Sustainable Futures organizat de Social Innovation Solutions pe 25 aprilie 2023 la Palatul Victoria, cu focus pe Obiectivul De Dezvoltare Durabilă 5 - Egalitate de Gen.

Împreună cu experte de la alte ONG-uri din educație și social și reprezentante ale instituțiilor și mediului de afaceri, a fost realizată o trecere în revistă a principalelor probleme cu care se confruntă femeile din România, alături de recomandări și soluții pe termen scurt și mediu.

Concluziile discuțiilor vor fi centralizate într-un raport Sustainable Futures 2023 care va fi publicat în luna decembrie 2023.

Nevoia principală care a reieșit pe parcursul discuțiilor este adoptarea cotelor de gen: fără reprezentarea intereselor și temelor care le afectează pe femei, România nu poate avansa în realizarea egalității de gen.

Au fost aduse în discuție proiectele legislative depuse în Parlament care prevăd o reprezentare de 30% pentru femei, atât pe listele electorale de la alegerile parlamentare și locale, cât și în consiliile de administrație ale companiilor de stat. Din păcate, aceste inițiative legislative nu sunt o prioritate pentru actuala legislatură. Ca oportunitate, a fost identificată Directiva Europeană „Femeile în consiliile de administrație” care urmărește să se introducă proceduri transparente de recrutare în companii, pentru a garanta că cel puțin 40% din posturile de administrator neexecutiv sau 33% din toate posturile de administrator să fie ocupate de femei până la sfârșitul lunii iunie 2026.

Alte nevoi și priorități identificate de participantele la discuții:

  • Implementarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2022—2027.
  • Oportunități de finanțare prin programele PNRR și POIDS.
  • Programe de formare în instituții pentru egalitate de gen și violență de gen. Testarea anuală a funcționarilor pe aceste teme, pentru a evalua progresul.
  • Campanii publice de informare și educare privind egalitatea de gen și prevenirea violenței de gen.
  • Parteneriat public-privat pentru finanțarea serviciilor sociale.
  • Integrarea femeilor pe piața muncii prin strategii de reconciliere a vieții private cu viața profesională.
  • Obligativitatea existenței funcției de expert de gen în toate companiile de stat și private.
Copyright (c) Coaliția pentru Egalitate de Gen