• Română
  • English

Expertiza de gen încotro? Întâlnire consultativă între ONG-uri și mediul academic

februarie 2, 2022

La inițiativa Asociației Plural și a Societății de Analize Feministe AnA, în data de 31 ianuarie 2022 a avut loc, la sediul Intersect din București, o întâlnire consultativă având ca temă profesionalizarea expertizei în domeniul egalității de gen în România.

La întâlnire au fost invitate să participe doamna prof. univ. dr. Ionela Băluță, coordonatoare a programului masteral „Politicile egalităţii de şanse în context românesc şi european” din cadrul Universității București, și doamna lect. univ. dr. Alina Dragolea, coordonatoare a programului masteral „Politici, Gen și Minorități” din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), București. Ambele masterate oferă formare în domeniul egalității de șanse și de gen, la nivelul învățământului superior.

În România, începând din anul 2014 au fost introduse în C.O.R. – Clasificarea Ocupațiilor din România două noi ocupații care au legătură cu expertiza de gen:

  • Expert egalitate de șanse (cod 242230), pentru care este necesară deținerea de studii superioare;
  • Tehnician egalitate de șanse (cod 341207), pentru persoanele cu studii medii/liceale.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate rezultatele preliminare ale unui raport cu privire la expertiza de gen în România, care indică că cele două profesii din C.O.R. necesită revizuiri consistente pentru a fi aduse la nivelul recomandărilor europene și internaționale. Standardele ocupaționale pentru cele două ocupații sunt axate mai ales pe situații de criză și violență și nu pe egalitatea de șanse în ansamblul ei și lasă descoperite multiple forme de inegalități de șanse bazate pe dizabilitate, etnie, clasă, religie, orientare sexuală, tematici deosebit de complexe la rândul lor.

Irina Ilisei, de la Asociația Plural, a arătat, printre altele, că structura cursurilor de formare preluată din standardul ocupațional este axată pe a oferi competențe în cazul unor situații punctuale de prevenție, intervenție în situații de criză în violența domestică, discriminare și trafic, și nu este coerentă cu rolul experților în egalitatea de șanse dintre femei și bărbați așa cum este prevăzut în Legea nr. 178/2018, respectiv: 

(...) expertul/tehnicianul în egalitatea de şanse sau persoana desemnată cu atribuţii în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi are următoarele atribuţii principale:

 a) analizează contextul de apariţie şi evoluţie a fenomenului de discriminare de gen, precum şi nerespectarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi recomandă soluţii în vederea respectării acestui principiu, conform legii;

 b) formulează recomandări/observaţii/propuneri în vederea prevenirii/gestionării/remedierii contextului de risc care ar putea conduce la încălcarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi cu respectarea principiului confidenţialităţii;

 c) propune măsuri privind asigurarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, evaluează impactul acestora asupra femeilor şi bărbaţilor;

 d) elaborează planuri de acţiune privind implementarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în care să fie cuprinse cel puţin: măsuri active de promovare a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi eliminarea discriminării directe şi indirecte după criteriul de gen, măsuri privind prevenirea şi combaterea hărţuirii la locul de muncă, măsuri privind egalitatea de tratament în ceea ce priveşte politica de remunerare, promovare în funcţii şi ocuparea funcţiilor de decizie;

 e) elaborează, fundamentează, evaluează şi implementează programe şi proiecte în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;

 f) acordă consultanţă de specialitate pentru aplicarea prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.

Este important ca standardele ocupaționale și implicit și conținutul cursurilor de formare în domeniu să includă aspecte ce țin de înțelegerea conceptelor ce țin de inegalităților de gen, contextul de apariție a fenomenului și capacitatea de a elabora planuri de acțiune, programe și măsuri de promovare a egalității de șanse atât în ceea ce privește personalul unei organizații dar și activitățile pe care o instituție le desfășoară.

Un alt aspect discutat în cadrul întâlnirii se referă la pregătirea persoanelor cu rol de formator în predarea cursurilor de formare a experților/tehnicienilor în egalitate de șanse, cursuri oferite de furnizorii acreditați. O propunere agreată a fost ca formatorii să fie absolvenți ai programelor de învățământ postuniversitar în domeniul studiilor de gen sau al egalității de șanse, condiție care ar asigura calitatea cursurilor predate. În acest mod s-ar valorifica mai bine resursele umane formate în cadrul programelor de masterat și doctorat de specialitate din cadrul universităților.

Nu în ultimul rând, s-a agreat că ar fi util ca revizuirea standardelor ocupaționale în domeniul egalității de șanse să se facă în paralel cu o serie de obligații concrete pentru instituțiile publice și companiile private referitoare la asigurarea respectării egalității de șanse. Printre propunerile discutate se numără obligativitatea instituțiilor/ companiilor cu peste 50 angajați de a avea o persoană desemnată pentru egalitatea de șanse, de a elabora un plan de egalitate și o procedură internă, dar și de a introduce abordarea egalității de gen (gender mainstreaming) în toate activitățile pe care entitatea publică sau privată le desfășoară.

Propunerile de revizuire a standardelor pentru ocupația de expert/tehnician egalitate de șanse vor fi discutate în perioada următoare cu ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări și cu ANES – Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, pentru a le armoniza cu prevederile Legii  178/2018 și cu recomandările UE și internaționale.

 


Aceste demersuri fac  parte din proiectul „EGALIS: Egalitate de gen prin schimbare socială și educație”, derulat de Centrul Parteneriat pentru Egalitate, în parteneriat cu Asociația Front, Societatea Cultural Științifică de Analize Feministe AnA (AnA), Asociația Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO), Asociația PLURAL și Asociația SEXUL vs BARZA, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă!

Copyright (c) Coaliția pentru Egalitate de Gen