• Română
  • English

Parlamentul European a adoptat Raportul Matić despre sănătatea sexuală și reproductivă a femeilor

iulie 16, 2021

Salutăm adoptarea acestui document de către Parlamentul European, care afirmă că sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente (SRHR) reprezintă unul dintre principalele aspecte ale discuției privind drepturile omului și nu pot fi disociate de exercitarea dreptului fundamental la sănătate, precum și de realizarea egalității de gen și eliminarea violenței pe criterii de gen.

Din păcate, mulți dintre europarlamentarii români au votat împotrivă sau s-au abținut. Iar reacțiile politice din spațiul românesc au ratat miza discuției privind drepturile femeilor și arată lipsa de cunoaștere și interes pentru problemele cu care se confruntă femeile, subiectul fiind folosit drept armă de atac împotriva adversarilor politici. Inclusiv lideri ai PNL au declarat că raportul Matić ar permite, de fapt, bărbaților să nască și ar schimba paradigma în privința drepturilor omului în Uniunea Europeană.

Declarația europarlamentarului croat, Predrag Matić, membru în Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților Europeni (S&D) și, de asemenea, inițiatorul rezoluției, arată lupta politică care a însoțit adoptarea acestei rezoluții: „Acest vot marchează o nouă eră în Uniunea Europeană și, totodată, prima rezistență reală la o agendă regresivă care a călcat în picioare drepturile femeilor în Europa timp de ani de zile”. (Sursa: Digi24.ro)

Câteva idei importante din Raport:

  • fiecare persoană are dreptul de a lua decizii cu privire la corpul său, fără discriminare, constrângere sau violență.
  • negarea accesului la sănătatea sexuală li reproductivă este o formă de violență pe criterii de gen.
  • educația sexuală cuprinzătoare, bazată pe dovezi, nediscriminatorie și adaptată vârstei, fundamentată într-o abordare bazată pe drepturi și axată pe gen, facilitează comportamentul sexual responsabil și capacitează copiii și tinerii.
  • sărăcia menstruală, care se referă la accesul limitat la produsele sanitare, afectează aproximativ una din 10 femei din Europa și este agravată de o impozitare a produselor de igienă menstruală din UE care are la bază prejudecățile de gen.
  • rușinea, durerile menstruale netratate și tradițiile discriminatorii conduc la abandonul școlar și la scăderea ratei de școlarizare a fetelor și a ratei prezenței femeilor la locul de muncă. Atitudinile negative și miturile existente privind menstruația influențează deciziile privind sănătatea reproductivă.
  • statele membre trebuie să asigure accesul universal la o gamă de metode și materiale contraceptive moderne de înaltă calitate și accesibile, consiliere în planificarea familială și informații privind contracepția. Contracepția modernă este o strategie pentru realizarea egalității de gen.
  • statele membre trebuie să asigure accesul universal la servicii de avort legale și în condiții de siguranță și respectarea dreptului la libertate, la viață privată și a dreptului de a beneficia de cel mai înalt nivel de asistență medicală.
  • instituțiile medicale care refuză furnizarea de îngrijiri pentru avort pe baza așa-numitei clauze de conștiință pun în pericol viața și drepturile femeilor.
  • persoanele și grupurile marginalizate, inclusiv minoritățile rasiale, etnice și religioase, migranții, persoanele care provin din medii socioeconomice defavorizate, persoanele fără asigurare de sănătate, persoanele care locuiesc în zone rurale, persoanele cu dizabilități, persoanele LGBTIQ și victimele violenței, printre altele, se confruntă adesea cu obstacole suplimentare, discriminare intersecțională și violență în ceea ce privește accesul la asistență medicală.
Copyright (c) Coaliția pentru Egalitate de Gen