• Română
  • English

A fost aprobată Strategia națională pentru prevenirea și combaterea violenței sexuale „SINERGIE” 2021-2030

iulie 16, 2021

La data de 18 iulie 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea de Guvern Nr. 592/2021 privind aprobarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea violenței sexuale “SINERGIE” 2020-2030 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea violenței sexuale „SINERGIE” 2021-2030.

Membre ale Coaliției pentru Egalitate de Gen au participat activ în cadrul procesului de consultare publică inițiat de ANES în anii 2019-2020 și au oferit feedback pe textele Strategiei și Planului de acțiuni.

Măsurile Strategiei vizează:

  • Informarea și pregătirea membrilor comunităților și a partenerilor sociali în scopul realizării prevenirii primare prin sprijinirea educației la toate nivelurile, a evenimentelor de informare, a instruirilor/formărilor continue specifice, dezvoltarea inițiativelor comunitare, facilitarea informării prin mijloace inovative, inclusiv prin mijloace electronice și utilizarea resurselor mass-media.
  • Pregătirea și instruirea reprezentanților administrației publice centrale și locale, a tuturor profesioniștilor cu atribuții în domeniu, în scopul întăririi capacității instituționale și capacității de intervenție pentru realizarea prevenirii secundare și terțiare și a măsurilor de sprijin și protecție pentru victimele violenței sexuale. Includerea acestui subiect în strategiile și programele de dezvoltare regională, județeană și locală.
  • Întărirea colaborării și consolidarea parteneriatelor interinstituționale în scopul abordării integrate și formulării unui răspuns adecvat la problematica violenței sexuale prin diferite mijloace, inclusiv prin elaborarea și implementarea în parteneriat unor acțiuni și/sau programe/proiecte specifice.
  • Promovarea perspectivei de gen la toate nivelurile și în toate tipurile de intervenții în abordarea violenței sexuale ca formă a violenței de gen (includerea unor măsuri concrete în strategiile județene și locale).
  • Îmbunătățirea capacității de monitorizare/evaluare/raportare a Strategiai Națională pentru prevenirea și combaterea violenței sexuale “SINERGIE” 2020-2030.
  • Măsuri de sprijin și protecție pentru victime.
Copyright (c) Coaliția pentru Egalitate de Gen