• Română
  • English

Peste 100 de organizații neguvernamentale cer ca noile Legi ale Educației să cultive respectul pentru diversitate

aprilie 21, 2023

Parlamentarii PSD, PNL și AUR cer ca tinerii LGBTQIA+ să poată fi discriminați în școlile din România!

Peste 100 de organizații membre ale Coaliției Anti-discriminare, Coaliției pentru Egalitate de Gen, ale Platformei RESPECT pentru Drepturi și Libertăți și ale Grupului ONGuri pentru cetățean solicită Parlamentului României ca Legile Educației aflate în dezbatere să respecte legislația națională și internațională la care România este parte, inclusiv dreptul Uniunii Europene, în materia protecției și promovării diversității și nediscriminării și să o aplice consecvent în materia educației.

Nu există temei legal și etic care să permită eliminarea principiilor diversității și incluziunii în spațiul educațional, la solicitarea unora dintre cultele  a căror libertate religioasă este protejată chiar de către legislația anti-discriminare.

Decizia nr. 907 din 16 decembrie 2020 a Curții Constituționale cu privire la legislația educațională este una fără echivoc și obligatorie a fi respectată de legiuitor în materia dreptului la nediscriminare, coroborat cu dreptul la educație,  stabilind că „statul nu discriminează persoanele cu altă orientare sexuală (...) și respectă obligațiile impuse de CEDO în materia egalității și nediscriminării cu multitudinea sa de fațete.”

Asigurarea accesului la educație fără discriminare pe criteriile de gen, orientare sexuală și identitate de gen este garantată în baza Articolului 19 din Convenția Internațională referitoare la Drepturile Civile și Politice („ICCPR”). Dreptul include libertatea absolută de a avea opinii de orice fel și interdicția de a restricționa drepturile persoanelor pe baza opiniilor lor. Libertatea de exprimare, conform articolului 19 (2), include libertatea de a căuta, primi și transmite informații și idei fără omisiuni și discriminare, inclusiv pe criterii de gen, orientare sexuală și identitate de gen.

Comitetul pentru Drepturile Copilului (ONU) solicită eliminarea măsurilor care pot duce la o cultură a fricii și stigmatizării din educație.

Toți adolescenții  trebuie să aibă acces la informații și educație gratuite, adaptate vârstei lor și non-discriminatorii pentru apărarea stării lor de sănătatea sexuală și reproductivă.

Eliminarea protecției diversității și incluziunii pe criteriile legale recunoscute de către statul român va contribui la vulnerabilizarea și mai mare a copiilor și adolescenților LGBTI care se simt nesiguri în școlile din România într-o proporție covârșitoare, de 71%.

Diversitatea și nediscriminarea nu sunt o vorbă goală. Autoritățile  trebuie să apere cu adevărat toți copiii și adolescenții din sistemul de învățământ și să nu permită sub nicio formă tratarea lor diferențiată, discriminatorie. Vrem ca valoarea, drepturile și demnitatea elevilor să fie respectate în România, în litera și în spiritul legii. De aceea solicităm ca legile educației să rămână incluzive”, a declarat Florina Presadă, directoarea executivă a Asociației ACCEPT.

Clasa politică din România are datoria să reprezinte pe toți cetățenii, inclusiv comunitatea LGBT și să asigure dreptul egal și nediscriminatoriu la educație pentru toată lumea. Traseul european al României depinde de respectarea drepturilor omului și libertăților cetățenești. Mai ales în această perioadă complicată, cu un context geopolitic periculos, România trebuie să își însușească valori și principii care asigură un cadru democratic în care respectul pentru individ este în centrul politicilor publice, în educație și nu numai.” a declarat Vlad Viski, directorul executiv al Asociației MozaiQ.

„PNL, PSD și UDMR, partidele aflate la guvernare, au de demonstrat prin votul lor la pachetul de legi ale educației că România nu va adopta măsuri care fac parte deja din legislația represivă a Federației Ruse.  Discriminarea pe criteriul de gen, orientare sexuală și identitate de gen sunt interzise de legislația națională și ne va duce inevitabil  la situația de infringement în care se află deja Ungaria ce și-a modificat politicile educației după chipul și asemănarea Rusiei. Asta să fie România Educată pe care ne-o pregătesc politicienii?”, a opinat Florin Buhuceanu, președinte executiv al ECPI-Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice.

Nu pot fi operate ierarhii între criteriile de nediscriminare. Diversitatea și nediscriminarea sunt fundamentale în asigurarea accesului la educație și la respectarea dreptului la sănătate, în combaterea stereotipurilor de gen și a hărțuirii la care sunt supuși cei mai vulnerabili dintre elevi. Violența împotriva fetelor și femeilor și inegalitatea de gen nu pot fi combătute fără o educație incluzivă care să respecte diversitatea.”, a declarat Carmen Radu din partea Coaliției pentru Egalitatea de Gen.

Organizațiile neguvernamentale semnatare cer ca noile Legi ale Educației să cultive respectul pentru diversitate și protejarea minorităților etnice și sexuale în fața discriminării, bullying-ului și violenței în școală. 

Copyright (c) Coaliția pentru Egalitate de Gen