• Română
  • English

Cum blochează Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene avizarea Strategiei Naționale privind egalitatea de șanse între femei și bărbați

iulie 22, 2022

Aprobarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2021-2027 este tergiversată de aproape un an și jumătate. Mai exact, din 9 martie 2021, când s-a pus în consultare publică și apoi ar fi trebuit să fie avizată de mai multe ministere. Avizarea s-a blocat la MIPE – Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, condus de liberalul Marcel Boloș, din motive neelucidate. Când am cerut acces la informații de interes public, ministerul, încălcând în mod grav prevederile Legii 544/2001, a refuzat să ofere informații.

În luna iunie, Asociația Front făcut o solicitare în baza Legii 544/2001 – de acces la informații de interes public, pentru a afla stadiul avizării Strategiei de către diverse ministere. În răspunsul său, MIPE a informat că a transmis o serie de observații la Strategie către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse (în subordinea căreia se află ANES). În baza unei noi cereri, asociația a cerut acces la documentul care conține observațiile făcute de MIPE la Strategie.

Așa cum se vede din răspunsul de mai jos, Ministerul refuză să ofere accesul la documentul respectiv, făcând trimitere la o altă lege, Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică (care este de fapt un alt domeniu de reglementare, cel al consultării cetățenilor în procesul de elaborare a actelor normative). În acest fel, îngrădește dreptul cetățenilor de a afla informații cu privire la observațiile ridicate pe parcursul procesului de elaborare și avizare a documentului strategic ce va trasa direcția politicilor Statului în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați.

Strategia națională este un angajament important al României în direcția asigurării egalității dintre femei și bărbați și eliminării violenței de gen. Așa cum se arată și în nota sa de fundamentare, Strategia UE privind Egalitatea de Gen (2020-2025) „O Uniune a egalității”, precizează faptul că existența unui cadru strategic național privind egalitatea de șanse și tratament reprezintă o condiție favorizantă în vederea accesării fondurilor europene în următorul exercițiu financiar comunitar. În acest sens, în cuprinsul proiectului de act normativ au fost integrate obiective și măsuri prin corelare cu principalele priorități identificate de către Comisia Europeană, respectiv: piața muncii, echilibrul muncă-viață privată și îngrijirea copiilor.

Totodată, în nota de fundamentare se precizează că violența de gen este un fenomen persistent, a cărui eradicare constituie o prioritate fundamentală, nu doar la nivel internațional și european, ci și în România. În același timp, este un fenomen transversal, care se manifestă în toate sferele vieții sociale și în toate domeniile de activitate.

Ministerul condus de domnul Boloș încalcă prevederile legale privind acordarea avizului, întrucât instituțiile avizatoare ale proiectelor de acte normative și ale proiectelor de documente de politici publice au la dispoziție 3 zile pentru emiterea avizului de la data înregistrării acestora, în conformitate cu art. 20 din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin H.G. 561/2009.

În acord cu principiul transparenței stipulat de Legea 544/2001, Ministerul are obligația să își desfășoare activitatea într-o manieră deschisă față de public, în care accesul liber și neîngrădit la informațiile de interes public să constituie regula, iar limitarea accesului la informație să constituie excepția, numai în condițiile stabilite de lege. Observațiile făcute de MIPE asupra proiectului de Strategie Națională nu se încadrează în nici una din excepțiile de la informarea publică prevăzute de lege.

MIPE a justificat neaplicarea Legii 544/2001 prin aceea că documentul nu se află în consultarea prevăzută de Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. Este profund cinică încercarea de a folosi o lege al cărei scop este chiar asigurarea transparenței decizionale pentru a refuza accesul cetățenilor la informații publice. Cele două legi, 544/2001 și 52/2003,  nu se exclud una pe alta, ele se completează și scopul ambelor legi este să asigure cetățenilor posibilitatea de a cunoaște și participa la dezvoltarea de politici publice.

În acest moment, nu avem informații privind motivele pentru care MIPE blochează avizarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2021-2027. Cumva ministerul condus de domnul Boloș consideră că Egalitatea de Șanse nu este un domeniul prioritar în statele UE? Ar fi total greșit, principiul egalității de șanse fiind, mai mult decât atât, un principiu care ar trebui să guverneze toate proiectele realizate din fondurile europene.

___

Descarcă: Răspusul MIPE la reclamația privind îngrădirea accesului la documentul cu observațiile făcute la Strategie

Copyright (c) Coaliția pentru Egalitate de Gen