• Română
  • English

Pregătim un kit de împrietenire cu feminismul

decembrie 3, 2021

Fetele de astăzi, alături de băieți, vor trăi într-o lume și mai bună doar în măsura în care vor continua, vor adapta și își vor asuma aspirațiile, ideile și implicarea specifice feminismului generațiilor de dinaintea lor. Sunt oare tinerele și tinerii din prezent dispuse/și să revendice ce este încă de revendicat, să ajusteze ce este încă de ajustat, să schimbe ce este încă de schimbat? 

Pentru ca noile generații să preia ștafeta și să dea formă și miez feminismul de mâine, ele trebuie să aibă acces la informația corectă, să beneficieze de o  minimă formare în spiritul valorilor promovate de feminism, să fie în contact cu feministe și feminiști în carne și oase, care să le povestească ce înseamnă activismul civic și feminismul. 

Pentru ca acest transfer inter-generațional să fie posibil, credem că în România este nevoie  de un efort de actualizare și de adaptare a discursului din partea „titularelor de drept” ale feminismului de azi. Acesta este spiritul în care vom concepe un kit de împrietenire cu feminismul. 

Va fi un material accesibil, interactiv care va oferi  un dicționar minimal de termeni din domeniul feminismului, alături de un set de informații despre feminism și mișcările de emancipare a femeilor din România și din lume. 

De asemenea va demonta câteva mituri despre feminism și va stimula gândirea critică din partea elevelor și elevilor, prin conturarea unor întrebări și a unor teme de gândire pentru cei și cele care vor să descopere ce se află, de fapt, în spatele cuvântului care începe cu „F” și care naște încă atâtea controverse.


Activitatea face parte din proiectul „EGALIS: Egalitate de gen prin schimbare socială și educație”, derulat de Centrul Parteneriat pentru Egalitate, în parteneriat cu Asociația Front, Societatea Cultural Științifică de Analize Feministe AnA (AnA), Asociația Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO), Asociația PLURAL și Asociația SEXUL vs BARZA, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă!

Copyright (c) Coaliția pentru Egalitate de Gen