• Română
  • English

Rezoluția Tinerilor 2020-2027. Obiective privind egalitatea de gen

noiembrie 20, 2020

Coaliția pentru Egalitate de Gen a contribuit la documentul programatic realizat de Consiliul Tineretului din România, în colaborare cu ONG-uri din sfera drepturilor omului, drepturilor femeilor, drepturilor LGBT.

 „Rezoluția tinerilor” este propunerea de politică publică elaborată de organizațiile reprezentative de și pentru tineret pe care autoritățile nu a reușit să o livreze pentru tineri în ultimele decade. Documentul cuprinde întregul cadru necesar implementării sale de îndată, de la viziune și context până la direcțiile de acțiune și măsurile aferente acestora.

Documentarea completă a Rezoluției este accesibilă online.

Alături de Fundația Tineri pentru Tineri, organizațiile din cadrul Coaliției pentru Egalitate de Gen au contribuit la Obiectivul 2: Egalitate de Gen.


CONTEXT: Discriminarea de gen încă afectează numeroși tineri, în special femeile tinere. Trebuie garantate șanse egale, precum și accesul egal la drepturi pentru tineri, indiferent de gen, inclusiv pentru tinerii care nu se încadrează într-o clasificare binară, precum și pentru tinerii LGBTQI+.

VIZIUNE: La finalul anul 2027, sunt asigurate deja egalitatea de șanse a tuturor, exercitarea egală a drepturilor de către tineri, indiferent de gen, inclusiv pentru tinerii care nu se încadrează într-o clasificare binară, precum și pentru tinerii LGBTQI+, dar abordările care iau în considerare dimensiunea de gen în toate domeniile vieții tinerilor.

OBIECTIVE GENERALE:

  • Combaterea discriminării și asigurarea egalității tuturor, indiferent de gen, în viața culturală, politică și socio-economică, derularea unei ample campanii naționale de informare și conștientizare pentru combaterea discriminării și asigurarea egalității tuturor, indiferent de gen, în viața culturală, politică și socio-economică. Totodată, este importantă întărirea rolului CNCD și cunoașterea de către publicul larg a modalităților concrete prin care se poate acționa la nivel individual pentru a soluționa o situație de discriminare. În plus, conceptul de discriminare trebuie operaționalizat pentru a fi clar înțeles, aplicat și a nu mai suscita controverse legate de limbajul corectitudinii politice.
  • Realizarea unei conștientizări universale a inegalității bazate pe gen, precum și a discriminării, în special în mass-media, va putea fi îndeplinită doar prin eliminarea stereotipurilor legate de rolurile de gen și acceptarea diferitelor identități de gen în sistemele de educație, în viața de familie, la locul de muncă, precum și în alte domenii ale vieții.
  • Eradicarea violenței de gen prin abordarea și combaterea acesteia în mod eficace, în toate formele sale prin actualizarea legislației, precum și prin adoptarea și implementarea Strategiei Naționale pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Sexuale „SINERGIE” 2020-2030 și a Planului Național aferent.
  • Eradicarea discriminării structurale pe bază de gen de pe piața muncii și asigurarea drepturilor egale, a accesului egal, precum și a șanselor egale presupune și creșterea sancțiunilor pentru angajatorii care nu respectă legislația anti-discriminare la locul de muncă. Este necesară creșterea capacității societății civile, întărind parteneriatele cu ONG-urile și urmărind bunele practici din alte state din UE pentru monitorizarea și susținerea activității instituțiilor abilitate și cu responsabilități pe domeniul egalității de gen.
  • Asigurarea remunerației egale pentru muncă egală, precum și împărțirea echitabilă a responsabilităților de îngrijire. Codul Muncii reglementează plata egală pentru munca egală, și toți angajatorii trebuie să aplice corect politicile salariale. Sunt necesare unele modificări legislative ce țin de acordarea concediului postnatal, precum și de asigurarea echității în îngrijirea minorului în cazul unui divorț. Sistemul public trebuie să construiască servicii de furnizare de cursuri de puericultură accesibile, disponibile și de calitate pentru tinerii părinți. Nu în ultimul rând, trebuie dezvoltate și implementate campanii de încurajare a parteneriatului în viața privată și campanii de sensibilizare a bărbaților.
  • Asigurarea accesului universal la educația formală și nonformală și la servicii de sănătate sexuală și reproductivă de calitate și prietenoase pentru tineri, indiferent de etnie, gen, orientare sexuală etc.

Imaginea principală: autor John Schnobrich via Unsplash 

Copyright (c) Coaliția pentru Egalitate de Gen