• Română
 • English

 

Despre proiect

Coaliția pentru Egalitate de Gen derulează în perioada aprilie 2021 – martie 2023 proiectul „EGALIS: egalitate de gen prin schimbare socială și educație”, în cadrul programului Active Citizens Fund - Romania, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Pornind de la premisa ca egalitatea de gen trebuie să fie o valoare fundamentală în societate, proiectul EGALIS își propune să acționeze în domeniul care generează schimbarea cea mai profundă: educația.

Suntem conștiente că sistemul educațional românesc are mari lacune în ceea ce privește integrarea egalității de gen, atât la nivelul programei și manualelor, cât și la nivelul formării cadrelor didactice, care rămân deseori tributare propriilor stereotipuri și clișee. Aceste lipsuri din educație se transmit mai departe în societate: Barometrul de Gen din 2018 constata persistența prejudecăților cu privire la rolurile femeilor și bărbaților în familie, la locul de muncă și în spațiul public.

Pentru a reduce stereotipurile, prejudecățile și discriminările la adresa fetelor și femeilor și pentru a produce o schimbare structurală, în profunzime, față de mentalitatea patriarhală încă persistentă în Romania, vom adresa problema educației generației tinere, aflate în formare. Generând la nivelul tinerilor schimbări de atitudine și înțelegere a relațiilor dintre femei și bărbați într-un mod egalitar, diferit de relația de subordonare/dominare, urmărim un impact social pe termen lung pentru a rupe cercul vicios al perpetuării inegalităților de gen.

În același timp, proiectul își propune creșterea capacității Coaliției pentru Egalitate de Gen, coaliție ce funcționează din anul 2014. Prin proiect, organizațiile membre vor obține resurse și know-how pentru a-și îmbunătăți procedurile și managementul intern, leadership-ul și comunicarea. Proiectul va contribui la creșterea impactului activităților Coaliției inițiate și derulate pe parcursul anilor anteriori, canalizându-se în mod prioritar pe acele activități ce urmăresc schimbări sistemice, de profunzime. Proiectul va creste posibilitatea Coaliției de a interacționa cu stakeholderii din zona educației în rândul tinerilor (autorități naționale, alte organizații neguvernamentale din zona educației, mediul academic, cadre didactice), pentru a-i angrena în procesul de integrare a principiului egalității de gen în preocupările lor. Din aceste interacțiuni, Coaliția va putea atrage resurse și susținători în atingerea obiectivelor.

Cea mai mare parte a activităților proiectului vizează în mod direct sau indirect tinerii. Promovam egalitatea de gen în rândul tinerilor prin realizarea de materiale video, ce vor fi postate pe un canal Youtube cu 80.000 de următori, spectacole - lectura despre feminism și ateliere de creare de conținut Wikipedia despre personalități feminine sau evenimente ce vizează femeile. Aceste instrumente sunt gândite într-un context atractiv și relevant pentru tineri, activități la care vor lucra persoane care au deja expertiza în lucrul cu tinerii. Pentru a contribui la crearea unui sistem educațional care sa funcționeze în spiritul educației de gen, vom crea un manual adresat profesorilor pentru predarea egalității de gen și vom organiza evenimente de consultare, procese de testare și identificare a cailor de implementare a manualului la clasă. Altfel, creștem capacitatea cadrelor didactice și le oferim instrumentele necesare pentru a adresa tematica egalității de gen în lucrul cu tinerii.

ACTIVITĂȚI

Expoziția foto-video pe tema „10 ani de activism feminist în Romania”

Organizarea expoziției „10 ani de activism feminist în Romania” va celebra istoria recenta a eforturilor organizațiilor de profil și va creste gradul de conștientizare în rândul publicului larg, Prin expoziție ne propunem popularizarea mișcării feministe din România și, implicit, a acțiunilor anterioare ale ONG-urilor din Coaliția pentru Egalitate de Gen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Campania “Feminism pe înțelesul tuturor”

Campania ce va fi derulata în scoli are potențialul sa creeze o bună practică în domeniu, chiar un proiect-pilot, care poate fi ulterior diseminat și multiplicat, cu ajutorul instituțional al ANES și al Ministerului Educației și Cercetării. Tinerii astfel formați vor acționa la rândul lor ca ambasadori ai schimbării de percepții și mentalități în ceea ce privește egalitatea de gen.

Prin campania “Feminism pe înțelesul tuturor” ne propunem:

a. Identificarea percepțiilor despre feminism, feministe și mișcarea de femei la tinerii din gimnazii și licee (micro cercetare care sa ofere o baza de cunoaștere pentru designul campaniei);

b. Deconstruirea miturilor/stereotipurilor/prejudecăților legate de feminism, feministe și mișcarea de femei prin realizarea unor info-grafice ce vor fi promovate online și a unui joc interactiv propus ca material educativ pentru ciclul gimnazial și liceal;

c. Vizibilizarea și popularizarea revendicărilor și “câștigurilor” feministe, prin realizarea unui material tipărit și online în care sa fie abordate temele cele mai controversate legate de feminism și feministe;

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Rețeaua „Prietene/i ale/ai feminismului”

Ne dorim formarea unei rețele cu potențial de advocacy în gimnazii și licee (profesori, elevi, inspectori) și constientizarea lor prin popularizarea unui kit de intervenție feminist.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Feminism pe Youtube și prin teatru

Utilizând canalul Youtube, ne dorim promovarea în rândul tinerilor a unei perspective feministe asupra unor teme precum corp, maternitate, dizabilitate, căsătorie etc.

Videoclipurile despre egalitate de gen/feminism vin în continuarea a peste 100 de videoclipuri SEXUL vs BARZA, publicate de-a lungul a 7 ani, multe dintre ele devenind resurse educaționale recomandate de cadre didactice și accesate de tineri și adolescenți.

Secțiunea va conține 15 videoclipuri, care vor privi, prin lentila egalității de gen/feminismului, următoarele teme: 1.Corp, 2. Dizabilitate, 3. Maternitate, 4. Dragoste, 5. Căsătorie/Familie, 6. Prietenie, 7. Înaintare în vârstă, 8. Problematici transgender, 9. Muncă

sexuală și prostituție, 10. Politici de identitate / intersecționalitate, 11. Conflict și justiție globală, 12. Animale non-umane / vegetarianism 13. Egalitate 14. Capitalism 15. Schimbări climatice. Realizarea fiecărui videoclip implică: documentare, scriere scenariu, filmare, editare, animare, promovare YT, FB, INSTA și contacte presă.

De asemenea, pregătim 3 spectacole-lectură la Centrul Național al Dansului București: Cum (n-)avem orgasm, Cum (n-)avem copii, Cum (n-)avem bani.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

„WikiGap Hackathon”

Ne dorim educarea tinerilor cu privire la personalități feminine din istorie și la evenimente marcante ce vizează femeile.

În colaborare cu facultăți socio-umane din București și Cluj, vom organiza 2 ateliere tip edit-a-thons (unul la București, unul la Cluj), cu durata de 1 zi, pentru scrierea de pagini wikipedia în limba română, despre personalități feminine și evenimente marcante ce vizează femeile. La hackathon vor fi invitați tineri de 14-25 de ani, prin intermediul unui apel de participare lansat cu cel puțin 3 săptămâni înainte. La atelier se va face formare despre regulile de redactare pe wikipedia și se vor pune la dispoziție materiale pentru documentare (cărți, reviste, broșuri).

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodologie pentru predarea egalității de gen în învățământul preuniversitar

Lucrăm la crearea unui manual și a unei metodologii de formare pt predarea egalității de gen în învățământul preuniversitar, adresat cadrelor didactice. Manualul va conține definiții, concepte de baza, date, statistici, recomandări de conținut și metode pentru integrarea egalității de gen la discipline specifice, formulare-model pt activități la clasa. Manualul va avea c. 80 pagini și va fi tipărit în 200 exemplare, ce vor fi diseminate actorilor cheie vizați (ISJ-uri/ ISMB, CCD-uri, scoli etc.) și vor fi putea fi comandate gratuit online, de pe site-ul Coaliției.

Vom organiza 2 ateliere de testare a manualului și metodologiei de formare cu 30 participanți (15/ sesiune): profesori metodiști, cadre didactice, reprezentanți CCD-uri.

De asemenea, vom organiza 2 mese rotunde regionale (grup de lucru) cu MEN, ISJ-uri/ ISMB, ANES, CCD-uri pentru identificarea cailor de integrare a manualului la clasa si/sau în formarea continua a profesorilor la nivel național.

Crearea unui manual și a unei metodologii de predare testate, cu implicarea și consultarea unor practicieni, precum și diseminarea în rândul actorilor interesați, dar și disponibilitatea online a acestuia, vor asigura utilizarea sa după terminarea proiectului, atat de membrii Coaliției în activitățile lor de educatie, cat și de cadre didactice la clasa și reprezentanți CCD. Mesele rotunde și colaborarea cu CCD-uri, formalizata în protocoale, va atrage un număr crescut de cursuri, sau cel puțin conținut referitor la egalitatea de gen în formarea continua a profesorilor.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Demersuri pentru recunoașterea formală a expertizei de gen a personalului din ONG-uri

Ne propunem să facem o analiză a standardului ocupațional privind ocupația de expert de gen și o monitorizarea a situației expertului de gen în instituții și companii (număr de

instituții cu peste 50 de angajați care au în schema de personal expertul de gen, conform prevederilor Legii 202/2002, profilul organizațiilor, statutul și rolul expertului de gen în organizații)

Vom organiza un grup de lucru format din reprezentanții Coalitiei pentru Egalitate de Gen, ANES, universități care au în oferta de formare studii de gen, Autoritatea Națională pentru Calificări, pentru identificarea modalităților de revizuire a standardului ocupațional în vederea recunoașterii expertizei în domeniul egalității de gen dobândite prin studii de gen și experiența de lucru în domeniu.

Activitatea de advocacy privind profesia expertului de gen și organizarea unui grup de lucru împreună cu specialiștii din domeniu, în urma căruia sa rezulte o propunere de revizuire a modului în care este reglementata formarea expertului de gen are șanse să lărgească aplicabilitatea acestei funcții și sa fie mai ușor integrată în cadrul companiilor și instituțiilor, ceea ce asigură pe termen lung posibilitatea ca egalitatea de gen sa fie integrată practicilor de pe piața muncii, să mărească gradul de conștientizare și sa scadă discriminarea și hartuirea.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Activarea pârghiilor juridice pentru promovarea egalității de gen

Vom depune petiții la CNCD, semnate de organizațiile partenere, pornind de la cazuri de discriminare de gen identificate prin monitorizarea presei și prin beneficiare/ beneficiari care contactează ONG-urile membre în Coalitie.

Pe cale judecătorească vom sprijini femei, și nu numai, în cazuri de discriminare de gen și violență de gen, oferindu-le asistență juridică pro bono prin intermediul Rețelei Pro Bono pentru Drepturile Omului - prin care avocați din toată țara ajută gratuit persoane ale căror drepturi fundamentale au fost încălcate.

Totodată, urmează să redactăm un ghid practic pentru a informa publicul larg cu privire la ce e discriminarea de gen și modul de sesizare a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) în astfel de cazuri.

Ne dorim creșterea vizibilității și a cunoașterii asupra căilor de atac împotriva cazurilor de discriminare de gen (combaterea discriminării de gen pe cale administrativă și judiciară).

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiectul este derulat de Centrul Parteneriat pentru Egalitate (CPE), în parteneriat cu Asociația Front, Societatea Cultural Științifică de Analize Feministe AnA (AnA), Asociația Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO), Asociația PLURAL și Asociația SEXUL vs BARZA, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă!


Conferința finală a proiectului EGALIS: Egalitate de gen prin schimbare socială și educație

În data de 30 martie 2023, am organizat, la București, conferința finală a proiectului EGALIS: Egalitate de gen prin schimbare socială și educație.

În cadrul evenimentului am avut ocazia să prezentăm rezultatele activităților derulate pe parcursul celor doi ani de proiect, pentru promovarea egalității de gen în educație și societate.

Educația tinerilor și adulților constituie modalitatea cea mai eficientă, dar și cea mai complexă, de a elimina prejudecățile și discriminările la adresa fetelor și femeilor și de a produce o schimbare structurală, în profunzime, față de mentalitatea patriarhală încă persistentă în România.

Proiectul a rezultat, printre altele, în:

  • o serie de instrumente care pot fi utilizate de cadrele didactice din învățământul preuniversitar, printre care un kit de împrietenire cu feminismul și un manual pentru predarea și integrarea la clasă a egalității de gen.

  • propunere de revizuire a standardului ocupațional pentru profesia de expert în egalitate de șanse, pentru a crește calitatea formării în domeniu.

  • ateliere de lucru cu cadre didactice și personal auxiliar, dar și ateliere cu tineri și întâlniri de lucru cu autorități

  • o expoziție care a marcat 10 ani de acțiuni civice feministe în stradă în România, ce poate fi vizitată și online aici www.expozitie.ongen.ro

  • ateliere tip Hackathon de scriere de pagini de Wikipedia despre femei și evenimente din istoria drepturilor femeilor din România,

  • spectacole-lectură și video-uri informative despre corp, relații, sexualitate, care să ajute tinerii să se informeze mai bine pe aceste subiecte

  • sesizări la CNCD pentru fapte de discriminare și asistarea mai multor femei în instanță pentru probleme concrete cu care s-au confruntat

  • monitorizare a presei, cu frecvență săptămânală, despre subiecte de pe agenda publică de interes pentru domeniu

  • crearea Rețealei EGALIS a persoanelor care susțin egalitatea de gen.

Suntem mândre de realizările obținute în doar 2 ani de proiect! Sperăm să putem extinde activitățile în proiecte viitoare în care să implicăm cât mai multe persoane.


Proiectul „EGALIS: Egalitate de gen prin schimbare socială și educație” este derulat de Centrul Parteneriat pentru Egalitate, în parteneriat cu Asociația Front, Societatea Cultural Științifică de Analize Feministe AnA (AnA), Asociația Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO), Asociația PLURAL și Asociația SEXUL vs BARZA, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă!


Proiectul EGALIS, în imagini

 

Proiectul este derulat de Centrul Parteneriat pentru Egalitate (CPE), în parteneriat cu Asociația Front, Societatea Cultural Științifică de Analize Feministe AnA (AnA), Asociația Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO), Asociația PLURAL și Asociația SEXUL versul BARZA, și beneficiază de o finanțare în valoare de 249.930,00 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro

Proiect derulat de:

Navigare ușoară în lumea egalității de gen

Copyright (c) Coaliția pentru Egalitate de Gen