• Română
  • English

Sesizare la CNCD privind campania sexistă de promovare a mărcii Alka

iunie 4, 2018

Organizații membre ale Coaliției pentru Egalitate de Gen au sesizat CNCD cu privire la campania de publicitate outdoor lansată de Alka. Marca Alka a ales să se promoveze prin instrumentalizarea corpului femeilor și hipersexualizarea acestora.

Ipostaza în care sunt portretizate femeile este ofensatoare și degradantă, de vulnerabilitate, de supunere și acceptare. Asocierea femeilor cu actul sexual și portretizarea lor în astfel de ipostaze ajung să normalizeze discursul misogin în spațiul public.

Acesta este un alt exemplu, printre multe altele, în care stereotipurile de gen sunt folosite pentru promovarea anumitor produse sau companii. Problema inegalității de gen este luată în derâdere – asumarea unei astfel de campanii din partea Alka este îngrijorătoare și nefericită, în special în contextul în care 55% dintre români consideră violul ca fiind justificat în anumite circumstanțe (Eurobarometrul 449, 2017). O astfel de campanie nu poate decât să normalizeze acest mod de gândire și să promoveze sexualizarea imaginii femeilor.

Acest caz vizează fapte care au avut ca efect restrângerea dreptului la demnitate personală pe criteriul sex (Articol 15 din OG 137/2000 republicată), prin asumarea unei campanii care promovează imagini și conținut misogin, promovând stereotipurile de gen și sexismul.

Această campanie contravine prevederilor OG 137/2000 republicată:
- Art.15 Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, daca fapta nu intra sub incidenta legii penale, orice comportament manifestat in public, avand caracter de propaganda nationalist-sovina, de instigare la ura rasiala sau nationala, ori acel comportament care are ca scop sau vizeaza atingerea demnitatii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, indreptat impotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunitati si legat de apartenenta acestora la o anumita rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuala a acestuia.

Această campanie contravine normelor Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, care, la art. 19, prevede:
- ”(1) Publicitatea care prejudiciază după criteriul de sex respectul pentru demnitatea umană, aducând atingere imaginii unei persoane în viața publică și/sau particulară, precum și a unor grupuri de persoane este interzisă.
- (2) Este interzisă utilizarea în publicitate a situațiilor în care persoanele, indiferent de apartenența la un sex, sunt prezentate în atitudini degradante, umilitoare și cu caracter pornografic.
- (3) Firmele de publicitate au obligația de a cunoaște și de a respecta aplicarea principiului egalității de șanse și de tratament pentru eliminarea stereotipurilor de gen din producțiile publicitare.”

În temeiul prevederilor OG 137/2000 republicatǎ și a Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, Coaliția pentru Egalitate de Gen solicită CNCD:
1. Să constate sǎvârşirea unor fapte de discriminare pe criteriul sex;
2. Sǎ înlăture consecințele faptei de discriminare, dispunând sancţionarea contravenţionalǎ a SC ALKA CO SRL;
3. Să solicite retragerea panourilor din spațiul public.

 

alka1

 

alka6

alka4

alka5

 

 

alka2

Copyright (c) Coaliția pentru Egalitate de Gen