• Română
  • English

SCRISOARE DESCHISĂ privind formarea experților în egalitate de șanse

februarie 14, 2018

În atenția domnului Preşedinte Klaus Iohannis

În atenția doamnei Prim Ministru Viorica Dăncilă

În atenția doamnei Secretar de Stat Grațiela Drăghici, președinta ANES

 

Scrisoare deschisă

Considerăm că preocupările manifestate de cele mai înalte instituții din România pentru domeniul egalității de șanse între femei și bărbați reprezintă o etapă importantă pentru dinamica acestui domeniu esențial pentru consolidarea democrației și sperăm ca angajamentul Președinției și al Guvernului României să contribuie la implementarea reală a politicilor publice pentru asigurarea egalității de gen.

Prin prezenta scrisoare solicităm asigurarea unui cadru legal și instituțional puternic care să garanteze formarea experților în egalitate de șanse în conformitate cu standardele europene, cadru care nu se poate realiza fără consultarea mediului academic și asociativ specializat în domeniu. Dorim promovarea reală și competentă a principiului egalității de șanse și al egalității de gen în spațiul politic și social din România.

Egalitatea între femei și bărbați este un principiu fundamental al Uniunii Europene, recunoscut în tratatele europene începând cu Tratatul de la Roma din 1957 precum și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. De asemenea, atât la nivel academic, cât și la nivel politic, egalitatea de gen este considerată un indicator al calității culturii democratice, devenind un reper tot mai frecvent în măsurarea și evaluarea regimurilor democratice. Introdus în România în cadrul procesului de aderare la UE, principiul egalității de șanse între femei și bărbați a cunoscut o evoluție fluctuantă și greoaie. Fără a intra în detalii, amintim, totuși, că în clasamentul european al egalității de gen România s-a situat pe locul 26 din 28 în 2017 (pe baza datelor culese în 2015,) cu un indice de 52,4, față de media europeană de 66,2 (Gender Equality Index).

Pe de altă parte, pornind de la experiența și expertiza pe care o avem, vă semnalăm câteva aspecte pe care le considerăm esențiale şi care pot face diferenţa între o abordare formală (pe hârtie) a problematicii egalităţii de gen şi una substanţială, menită să îmbunătăţească în mod real viaţa femeilor şi a bărbaţilor din România și să asigure dreptatea de gen.

Specialiștii din domeniile egalității de șanse și ai egalității de gen (care în România se formează deja de 20 de ani) reprezintă unul din actorii esențiali pentru elaborarea și punerea în aplicare a unor politici publice consistente, de aceea salutăm inițiativa privind crearea unor poziții de experți și intenția formării acestora. Considerăm astfel că ar fi oportun, în conformitate și cu ultimele modificări ale Legii 202/2002 și cu Strategia Națională în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, să fie introdusă în COR o nouă ocupație care să se numească „expert în egalitate de gen”, pentru a da mai multă legitimitate acestei expertize și a transmite un semnal consistent referitor la problematica egalității de gen.

Pentru a evita însă noi forme fără fond, precum și unele situații, în opinia noastră, inacceptabile- precum formarea a 4.000 de experți și tehnicieni în egalitate de șanse în cadrul proiectului START (nici până în acest moment nu este disponibilă informația privind ”formatorii”, conținutul cursurilor și numele cursanților deși au fost făcute solicitări în acest sens), vă rugăm să luați în considerare necesitatea unei reglementări serioase a modului în care se va asigura formarea viitorilor experți. Standardul ocupațional și formarea experților din proiectul START au fost făcute fără consultarea specialiștilor, respectiv a reprezentanților din mediul academic care, prin crearea de programe de master, centre de cercetare și publicații pe această temă, dispun de o experiență și expertiză în domeniu recunoscute la nivel internațional. Precizăm că în acest moment funcționează două programe de master în acest domeniu: masteratul „Politici, gen și minorități” din cadrul Facultății de Științe Politice, Școala Națională de Științe Politice și Administrative (încă din 1998) și masteratul „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” (din anul 2011) din cadrul Facultății de Științe Politice, Universitatea din București (atașat masterului european E.G.A.L.E.S.). De asemenea, în principalele centre universitare din țară (București, Cluj, Iași, Timișoara) au fost dezvoltate numeroase cursuri și cercetări în domeniul studiilor de gen. Pe lângă spațiul academic, mediul asociativ este de asemenea reprezentat de numeroase ONG-uri recunoscute în domeniul egalității de gen, cu experiență practică extrem de valoroasă, indispensabilă unei înțelegeri nuanțate și complexe a problematicilor din domeniu.

Mai mult, considerăm că standardul ocupațional actual (http://www.anc.edu.ro/uploads/SO/Expert%20in%20egalitate%20de%20sanse.pdf) ar trebui modificat, acesta cuprinzând mai degrabă elemente de competență „în domeniul serviciilor publice și sociale” (destul de vag) sau legate de violența domestică și trafic de persoane. Subliniem că discriminările la locul de muncă nu țin cont de aspecte precum dizabilitățile, etnia, religia sau orientarea sexuală. De asemenea, în sfera competențelor, accentul este pus pe cele practice, fără o cerință minimală de cunoaștere a principalelor concepte teoretice din domeniu de care un astfel de expert are nevoie în activitatea sa zilnică.

Considerăm că este necesară o consultare a specialiștilor existenți pentru a găsi cele mai bune soluții în ceea ce privește formarea celor care vor avea ca domeniu de activitate asigurarea egalității de șanse și a egalității de gen.

Considerăm, de asemenea, că pentru anumite poziții (mai ales în instituțiile publice centrale și locale însărcinate cu implementarea principiului european gender mainstreaming) este necesar să fie impusă diploma de master în domeniu ca o condiție de angajare, ori o experiență de cel puțin 3 ani într-o organizație nonguvernamentală care a implementat proiecte în domeniul egalității de gen sau s-a ocupat de cercetare în domeniu.

Cerem corelarea standardului cu specializările enunțate, oferindu-ne sprijinul în acest sens. Vă propunem inițierea unui grup de lucru pentru discutarea metodologiei implementării acestor aspecte și pentru identificarea, împreună cu autoritățile în domeniu, a celor mai potrivite soluții.

Dorim să se evite impostura și amatorismul, precum și neglijarea și delegitimarea expertizei și a politicilor legate de egalitatea de gen prin asigurarea unei „specializări” formale, și nu prin cunoștințe și competențe reale în acest domeniu. Considerăm că formarea altor câteva mii de experți în cadrul programelor care nu respectă standardele de calitate europene ar ajuta, poate, la a raporta îndeplinirea unor indicatori cantitativi, fără însă ca actorii publici să înțeleagă cauzele și formele discriminării de gen, nici politicile publice necesare contracarării acestora. Lipsa unei expertize reale nu va conduce decât la incapacitatea instituțiilor publice și a decidenților politici de a elabora și, mai ales, de a implementa politici publice eficiente și sustenabile.

Credem că trebuie să avem un obiectiv comun: egalitatea de șanse și egalitatea de gen în spațiul politic și social din România. De aceea, vă rugăm să acordați toată atenția, în acest moment, asigurării unui cadru legal și instituțional care să garanteze formarea unor experți în conformitate cu standardele europene.

Vă mulțumim încă o dată pentru angajamentul politic în domeniul egalității de șanse și al egalității de gen și vă asigurăm de întregul nostru sprijin, prin oferirea unei expertize în acest sens.

Semnatari

Semnatarii prezentei scrisori sunt specialiști de studii de gen și egalitate de șanse din mediul academic și asociativ din România. Aceștia își aduc contribuția, printre altele, la promovarea reală a principiului egalității de șanse și al egalității de gen în spațiul academic și social din România. Enumerăm câteva dintre programele de formare, centrele de cercetare și rețelele de ONG-uri implicate în asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați:

- Programul de master Politicile egalităţii de şanse în context românesc şi European, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București;

- Programul de master Politici, Gen şi Minorităţi, Facultatea de Științe Politice, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative;

- Programul de master Jurnalism politic, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București;

- Programul de master Comunicare de afaceri în limba engleză, Academia de Studii Economice din București;

- Programul de master Mass-Media, Dezvoltare, Societate, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București;

- Programul de master Studii franceze și francofone, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București;

- Programul de master Studii culturale britanice, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București;

- Centrul pentru politicile egalităţii de şanse, Universitatea din București;

- Centrul Regional Francofon de Cercetări Avansate în Științe Sociale, Universitatea din București;

- Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor

- Rețeaua Rupem tăcerea

- Coaliția pentru egalitate de gen

 

Semnează, în ordine alfabetică:

ORGANIZAȚII NEGUVERNAMENTALE:

Asociația Centrul FILIA

Asociația E-Romnja (Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome)

Asociația Femeilor Împotriva Violenței-ARTEMIS

Asociația Front

Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen - A.L.E.G.

Asociația MozaiQ LGBT

Asociația pentru Promovarea Femeii din România

Asociația Psihosfera

Asociatia Romanian Women’s Lobby

Asociația Solidaritatea pentru Libertatea de Conștiință

Asociația SPICC

Asociația Transcena

Centrul de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri (CICIA)

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (FONSS)

Fundația ”Alături de Voi” România

Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Societatea de Analize Feministe ANA

REPREZENTANȚI AI MEDIULUI ACADEMIC, SPECIALIȘTI, SIMPATIZANȚI:

Alina ANGHEL

Alina AVĂDANEI

Dr. Lidia AVĂDANEI

Prof. univ. dr. Ionela BĂLUȚĂ

Conf. univ. dr. Oana BĂLUȚĂ

Lect. univ. dr. Felicia BEJAN

Dr Ioana BORZA

Dr. Andreea BRAGĂ

Dr. Alice NĂSTASE BUCIUTA

Conf. univ. dr. Anca DOHOTARIU

Lect. univ. dr. Alina DRAGOLEA

Daniela DRĂGHICI

Drd. Ioana DUMITRESCU

Drd. Denisa FOCARU

Prof.univ.dr. Daniela ROVENTA-FRUMUȘANI

Lect. univ. dr. Réka GEAMBAȘU

Prof. dr. Georgeta GHEBREA

Dr. Carmen GHEORGHE

Conf. univ. dr. Luciana Alexandra GHICA

Conf. univ. dr. Laura GRÜNBERG

Dr. Luciana JINGA

Lect.univ.dr. Éva LÁSZLÓ

Nicoleta LEPĂDATU

Dr. Mara MARGINEAN

Conf. univ. dr. Roxana MARINESCU

Prof. univ. dr. Mihaela MIROIU

Drd. Emil MOISE

Dr. Andreea MOLOCEA

Dr. Larissa LUICĂ

Dr. Tudorina MIHAI

Lect. univ. dr. Diana NEAGA

Dr. Simona NECULA

Dr. Ovidiu ANEMȚOAICEI

Lect. univ. Dr. Ana-Maria PALIMARIU

Lect. univ. dr. Miruna PANTEL

Conf. univ. dr. Camil PÂRVU

Lect. univ. dr. Ana PANTEA

Lect. univ. dr. Gyöngyi PÁSZTOR

Prof.univ.dr. Mihai PĂUNESCU

Dr. Cristina RĂDOI

Prof. univ. dr. Cosima RUGHINIȘ

Dr. Liliana Herrera SALDANA

MA Iulia SIMA

Irina SORESCU

Drd. Alexandru Daniel STAN

Lect. univ. dr. Mihaela STĂNICĂ

Conf. univ. dr. Romina SURUGIU

Lect.univ.dr. Adriana ȘTEFĂNEL

Conf.univ. dr. Doina Olga ȘTEFĂNESCU

Lect. univ. dr. Petruța TEAMPĂU

Vlad VISKI

Ilona VOICU

Drd. Andreea VOINA

Drd. Ruxandra Fatma YILMAZ

Copyright (c) Coaliția pentru Egalitate de Gen