• Română
  • English

Lansarea raportului de analiză a disciplinei opționale Educație pentru Sănătate – componenta Educație Sexuală

aprilie 11, 2016

(De Carmen Radu, Asociația Front)

Joi,  07.04.2016, Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală în parteneriat cu Coaliţia pentru Egalitate de Gen   şi Consiliul Tineretului din România  au organizat masa rotundă în care s-au dezbătut rezultatele Raportului de Analiză a Disciplinei Opţionale Educaţie pentru Sănătate - Componenta Educaţie Sexuală.

Raportul poate fi descărcat aici.

ProTV a realizat o ştire pe această temă, aici.

Pe lângă prezentarea raportului, au fost  şi puncte de vedere din partea Administraţiei Prezidenţiale, ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Consiliul Tineretului din România, Ministerul Tineretului şi Sportului, Organizaţia Mondială a Sănătăţii, organizaţii neguvernamentale şi alte organizaţii şi persoane implicate şi interesate de acest subiect.

Sarcinile la adolescente, infecțiile cu transmitere sexuală și violența de gen sunt realități actuale în societatea românească. Legislația internațională și națională recunoaște necesitatea educației sexuale în școli. Însă concluziile raportului arată că modulul pentru Educație Sexuală inclus în disciplina opțională Educație pentru Sănătate nu alcătuiește un program de educație sexuală cuprinzătoare, existând lacune și neajunsuri atât la nivelul conținutului, cât și formării cadrelor didactice, monitorizării și evaluării. Prea puțini elevi au participat la ore de educație pentru sănătate (6% în anul 2014-2015, conform Ministerului Educației), un număr și mai redus a avut acces la ore de educație sexuală.

Alte concluzii ale raportului:

- Combaterea violenței de gen nu reprezintă un obiectiv în sine

- Este prezentată familia tradițională extinsă iar rolurile de gen sunt descrise pe bazastereotipurilor de gen

- Copiii nu învață prevenirea abuzului sexual și a violenței

- Nu sunt incluse atitiduni despre dezvăluirea statutului HIV sau impactul stigmatizării persoanelor seropozitive

- Profesorii nu recunosc diversitatea indivizilor, convingerilor, atitudinilor, comportamentelor, normelor și valorilor din societate. Pregătirea pentru a preda educație sexuală nu face parte din pregătirea profesională a tuturor cadrelor didactice.

- Calitatea predării educației sexuale nu este evaluată.

 

 

Copyright (c) Coaliția pentru Egalitate de Gen